برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
تاریخ : سه شنبه 12 مرداد 1395
کد 2578

برگزاری جلسه هم اندیشی و سیاستگذاری پژوهشی دانشکده تغذیه و علوم غذایی

جلسه هم اندیشی و سیاستگذاری پژوهشی دانشکده تغذیه و علوم غذایی با حضور همکاران هیئت علمی دانشکده و اساتید بازنشسته مدعو مورخه 95/5/11 در محل سایت کامپیوتری دانشکده تشکیل گردید. طی این جلسه 3/5 ساعته، بعد از ارایه مطالب اولیه و کلی در خصوص اهداف جلسه و حیطه های مورد بحث توسط ریاست محترم و معاون تحقیقات و فناوری دانشکده، همکاران هیئت علمی به ارائه نظرات خویش پرداختند.

جلسه هم اندیشی و سیاستگذاری پژوهشی دانشکده تغذیه و علوم غذایی با حضور همکاران هیئت علمی دانشکده و اساتید بازنشسته مدعو مورخه 95/5/11 در محل سایت کامپیوتری دانشکده تشکیل شد. طی این جلسه 3/5 ساعته، بعد از ارایه مطالب اولیه و کلی در خصوص اهداف جلسه و حیطه های مورد بحث توسط ریاست محترم و معاون تحقیقات و فناوری دانشکده، همکاران هیئت علمی به ارائه نظرات خویش پرداختند.

اهم مطالب مورد بحث شامل:

-          اهمیت آزمایشگاههای دانشکده و فعال سازی بیشتر آنها

-          تجهیز و بروز رسانی تجهیزات آموزشی و پژوهشی موجود در آزمایشگاههای دانشکده

-          تخصیص و ایجاد فضاهای جدید تحقیقاتی از جمله حیوانخانه

-          بازنگری در برنامه راهبردی دانشکده

-          فعال سازی ارتباط با صنعت دانشکده و درگیری بیشتر همکاران هیئت علمی در این زمینه

-          کاهش زمان تصویب طرحها تا حد امکان

-          جذب نیروهای آموزش دیده و تخصصی برای آزمایشگاهها

-          افزایش ارتباطات برون بخشی بخصوص با وزارتخانه

-     پررنگ شدن نقش دانشکده در شوراهای مختلف دانشگاه و در سایر معاونتها از جمله معاونت بهداشتی و معاونت دارو و غذا، وضعیت پژوهشی دانشکده در مقایسه با سایر دانشکده ها

-          تکمیل و بروز رسانی اطلاعات موجود در سایت دانشکده بخصوص اطلاعات موجود در قسمت انگلیسی

-          تصویب و انتشار مجله دانشکده

-          برنامه ریزی جهت حضور ریاست دانشگاه در دانشکده.  • نوشته شده
  • توسط اولدوز یدرنجی
  • تعداد بازدید 2676
  • تایید شده پروین جوادی
  • در 1395/05/12
  • ساعت 13:40