برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
تاریخ : سه شنبه 29 تير 1395
کد 2459

برگزاری جلسه آموزشی توسط دکتر دماری معاون مرکز ملی سلامت ایران در فرمانداری شهرستان اسکو

برگزاری جلسه آموزشی توسط دکتر دماری معاون مرکز ملی سلامت ایران در فرمانداری شهرستان اسکو


جلسه آموزشی باعنوان استقرارطرح خدمات پیشگام جامع سلامت روانی ومراقبت اجتماعی با محوراصول وفنون پیشگیری ومراقبت اختلالات اعصاب و روان توسط دکتردماری معاون مرکزسلامت ایران درمحل سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان برگزار گردید.

 

به گزارش روابط عمومی شبکه جامع وهمگانی سلامت شهرستان اسکو دراین جلسه که با حضوردکترمحمد زاده فرماندارشهرستان اسکو،معاون فرماندار ،روسای ادارات مختلف شهرستان،مسئولین وکارشناسان بهداشت شبکه برگزارگردید،مهندس رجبی معاون فرماندارضمن عرض خیرمقدم،ابزارامیدواری نمودند که با اجرای طرح جامع سلامت روان درشهرستان بتوانیم الگوی خوبی برای کشورباشیم.درادامه دکترهاشمی اقدم سرپرست شبکه جامع وهمگانی سلامت ضمن عرض خیرمقدم وتبریک عید سعید فطر،به طرح تحول نظام سلامت درحوزه بهداشت وسند تدبیرتوسعه شهرستان اشاره نمودند وافزودند طرح استقرارپیشگام خدمات جامع سلامت روانی اجتماعی درقالب سه بسته پایه، تخصصی واقدام جامعه اجرا می شود که مهمترین بخش آن اقدام جامعه بوده که همکاریهای بین بخشی ادارات جهت پیاده سازی موفق این طرح در شهرستان امری ضروری می باشد.

بنابه گزارش فوق دکترمحمدزاده فرماندارشهرستان نیزضمن عرض خیرمقدم به حاضرین به طرح تحول نظام سلامت اشاره نمودند وافزودند امیدواریم با اجرای این طرح عدالت درسلامت تحقق یافته وسلامت روانی واجتماعی بعنوان محوراصلی طرح تحول نظام سلامت با هدف پیشگیری ازاختلالات اعصاب و روان مد نظر قرارگیردهمچنین ایشان همت جدی ادارات دراجرای این طرح را خواستارشدند.

درادامه این جلسه دکتردماری معاون مرکزملی سلامت ایران نیزضمن تشکرازفرماندارشهرستان وحاضرین درجلسه ،به نتایج پیمایش ملی سلامت روان درکشوراشاره کرده واهمیت اجرای طرح پیشگام خدمات جامع سلامت روان را امری ضروری دانستند.ایشان درادامه بااشاره به آسیب شناسی بیماریهای روانپزشکی واصول وویژگیهای حکمرانی محلی ومشارکت مردم درامرتصمیم گیری ومسؤلیت پذیری آنان دراموراجتماعی افزودند این طرح با مشارکت ادارات شهرستان و مردم و با تلاش جمعی واجماع عمومی می تواند درسطح ملی قابل ارائه باشد.

همچنین رحیمی رئیس گروه سلامت روانی اجتماعی واعتیاداستان بااشاره به ظرفیتهای شهرستان درخصوص حضورمتخصص اعصاب روان و کارشناسان ارشد روانشناسی بالینی ودریافت کامل خدمات سلامت روانی اجتماعی درمحل شهرستان افزودند دراجرای این طرح با کمک وهمکاری ادارات شهرستان ازهیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد. 

  • نوشته شده
  • توسط محمدرضا راثی
  • تعداد بازدید 1477
  • تایید شده رضا محمدی نسب
  • در 1395/04/29
  • ساعت 13:1