برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
تاریخ : يکشنبه 6 تير 1395
کد 2296

جلسه هم اندیشی قائم مقام آموزشی و اعضای هیات علمی دانشکده توانبخشی

جلسه هم اندیشی قائم مقام معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
ه گزارش روابط عمومی دانشکده توانبخشی، جلسه هم اندیشی در خصوص بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی روز دوشنبه مورخه 5/4/95 با حضور اعضا هیأت علمی دانشکده و دکتر حنایی قائم مقام معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در دانشکده توانبخشی برگزار گردید.
در این جلسه که مسئولین دانشکده نیز حضور داشتند، دکتر حنایی به سیاستهای 12 گانه آموزشی و بسته های 11 گانه مربوط به آن اشاره نموده و ضمن شرح جزئیات آن از همکاری همه اعضای هیأت علمی استقبال نمودند.
به گزارش روابط عمومی دانشکده توانبخشی، جلسه هم اندیشی در خصوص بسته های 

تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی روز دوشنبه مورخه 5/4/95 با حضور 
اعضا هیأت علمی دانشکده و دکتر حنایی قائم مقام معاونت آموزشی دانشگاه علوم 

پزشکی تبریز در دانشکده توانبخشی برگزار گردید.
در این جلسه که مسئولین دانشکده نیز حضور داشتند، دکتر حنایی به سیاستهای 12

 گانه آموزشی و بسته های 11 گانه مربوط به آن اشاره نموده و ضمن شرح جزئیات آن از همکاری

 همه اعضای هیأت علمی استقبال نمودند.
به گزارش روابط عمومی دانشکده توانبخشی، جلسه هم اندیشی در خصوص بسته های 

تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی روز دوشنبه مورخه 5/4/95 با حضور 
اعضا هیأت علمی دانشکده و دکتر حنایی قائم مقام معاونت آموزشی دانشگاه علوم 

پزشکی تبریز در دانشکده توانبخشی برگزار گردید.
در این جلسه که مسئولین دانشکده نیز حضور داشتند، دکتر حنایی به سیاستهای 12

 گانه آموزشی و بسته های 11 گانه مربوط به آن اشاره نموده و ضمن شرح جزئیات آن از همکاری

 همه اعضای هیأت علمی استقبال نمودند.
به گزارش روابط عمومی دانشکده توانبخشی، جلسه هم اندیشی در خصوص بسته های 

تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی روز دوشنبه مورخه 5/4/95 با حضور 
اعضا هیأت علمی دانشکده و دکتر حنایی قائم مقام معاونت آموزشی دانشگاه علوم 

پزشکی تبریز در دانشکده توانبخشی برگزار گردید.
در این جلسه که مسئولین دانشکده نیز حضور داشتند، دکتر حنایی به سیاستهای 12

 گانه آموزشی و بسته های 11 گانه مربوط به آن اشاره نموده و ضمن شرح جزئیات آن از همکاری

 همه اعضای هیأت علمی استقبال نمودند.
به گزارش روابط عمومی دانشکده توانبخشی، جلسه هم اندیشی در خصوص بسته های 

تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی روز دوشنبه مورخه 5/4/95 با حضور 
اعضا هیأت علمی دانشکده و دکتر حنایی قائم مقام معاونت آموزشی دانشگاه علوم 

پزشکی تبریز در دانشکده توانبخشی برگزار گردید.
در این جلسه که مسئولین دانشکده نیز حضور داشتند، دکتر حنایی به سیاستهای 12

 گانه آموزشی و بسته های 11 گانه مربوط به آن اشاره نموده و ضمن شرح جزئیات آن از همکاری

 همه اعضای هیأت علمی استقبال نمودند.
به گزارش روابط عمومی دانشکده توانبخشی، جلسه هم اندیشی در خصوص بسته های 

تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی روز دوشنبه مورخه 5/4/95 با حضور 

به گزارش روابط عمومی دانشکده توانبخشی، جلسه هم اندیشی در خصوص بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی روز دوشنبه مورخه 5/4/95 با حضور اعضا هیأت علمی دانشکده و دکتر حنایی قائم مقام معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در دانشکده توانبخشی برگزار شد.

در این جلسه که مسئولین دانشکده نیز حضور داشتند، دکتر حنایی به سیاستهای 12 گانه آموزشی و بسته های 11 گانه مربوط به آن اشاره نموده و ضمن شرح جزئیات آن از همکاری همه اعضای هیأت علمی استقبال نمودند.

  • نوشته شده
  • توسط امین حسنی زنوزی
  • تعداد بازدید 2564
  • تایید شده پروین جوادی
  • در 1395/04/06
  • ساعت 9:51