برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
تاریخ : شنبه 29 خرداد 1395
کد 2236

اولین فراخوان سال جاری جهت کمک به راه اندازی دوره های پسا دکتری از افراد واجد شرایط در سطح کشور

-

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در نظر دارد طی دومین فراخوان سال جاری جهت کمک به راه اندازی دوره های پسا دکتری از افراد واجد شرایط در سطح کشور حمایت مالی تا 250 میلیون ریال برای هر نفر / دوره بعمل آورد. بدیهی است این حمایت در صورت تصویب طرح تحقیقاتی فرد در دانشگاه مربوطه و حمایت مالی از پروژه توسط آن دانشگاه بعمل خواهد آمد. با توجه به رقابتی بودن این سهمیه سابقه پژوهشی استاد، فرد داوطلب و کیفیت طرح تحقیقاتی در فرآیند اختصاص بودجه حائز اهمیت خواهد بود. ضمن ارسال دستور العمل برگزاری دوره های مذکور، خواهشمند است دستور فرمایید مدارک زیر جهت بررسی های اولیه حداکثر تا تاریخ 95/4/31 به این معاونت ارسال گردد.

1-    گواهی مربوط به مدرک فارغ التحصیلی داوطلب

2-    کپی شناسنامه داوطلب ( سن داوطلب کمتر از 40 سال)

3-    تصویر h index محقق اصلی (استاد راهنما) بر اساس Scopus ( h index بالاتر از 15)

4-    کپی قرارداد طرح تحقیقاتی دانشگاه با محقق اصلی (استاد راهنما)

5-    CV اساتید و داوطلبین آن دانشگاه به همراه عنوان و اطلاعات طرح تحقیقاتی مصوب، طبق فرم پیوست (انگلیسی یا فارسی)

جهت انجام امور داوری ضروریست مدارک به صورت الکترونیک ارسال شود. مدارکی که به صورت ناقص یا تحت فرم مذکور ارسال نشده باشند مورد ارزیابی قرار نخواهند گرفت.


  • نوشته شده
  • توسط فاطمه ذابح جمشیدی
  • تعداد بازدید 2165
  • تایید شده رضا محمدی نسب
  • در 1395/03/29
  • ساعت 15:1