برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
تاریخ : سه شنبه 25 خرداد 1395
کد 2201

بررسي كوريكولوم آموزشي بيست گروه باليني دانشكده پزشكي توسط معاونت های تخصصي و فوق تخصصي

...

بررسي كوريكولوم آموزشي بيست گروه باليني دانشكده پزشكي توسط معاونت تخصصي و فوق تخصصي
با مساعدت و همكاري گروههاي باليني دانشكده پزشكي ، آخرين كوريكولوم آموزشي گروههاي باليني در هر بخش بررسي و مورد ارزيابي قرار گرفت. اين طرح كه در طول يكسال با هماهنگي قبلي گروهها انجام شد با حضور تمامي دستياران در محل گروههاي آموزشي مربوطه اجرا مي گرديد .
در اين طرح كوريكولوم مربوط به هر گروه طي جلساتي با حضور دستياران مربوطه و معاون تخصصي و يا مدير گروه مربوطه مورد آناليز و ارزيابي قرار گرفته و المان هاي آموزشي تك به تك بررسي و تحليل گرديده و اشكالات احتمالي كوريكولوم مورد نقد و بحث قرار گرفت و همچنين حداقل هاي مهارتي هر رشته جهت فارغ التحصيلي تحليل و بررسي شد . از طرفي براي تمامي گروههاي آموزشي چك ليست هايي تهيه و توسط دستياران جهت بررسي ميزان مهارتهاي باليني آنان براساس كوريكولوم تكميل گرديد كه بعد از آناليز آماري نتايج اين بررسي اعلام خواهد گرديد. 

  • تایید شده پروین جوادی
  • در 1395/03/25
  • ساعت 10:1