برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
تاریخ : دوشنبه 17 اسفند 1394
کد 1609

معاون درمان وزارت بهداشت در روز جهانی مددکاری تاکید کرد:

حضور مددکار در کنار پزشک و پرستار بر بالین بیمار ضرورت دارد

معاون درمان وزارت بهداشت در کارگاه آموزشی تجارب موفق مددکاران اجتماعی در روز جهانی مدد کاری تاکید کرد:ضرورت حضور مددکار در کنار پزشک و پرستار بر بالین بیمار


معاون درمان وزارت بهداشت در کارگاه آموزشی تجارب موفق مددکاران اجتماعی در روز جهانی مدد کاری بر ضرورت حضور مددکار در کنار پزشک و پرستار بر بالین بیمار تاکید کرد و افزود: مددکاران اجتماعی در کنار پزشک و پرستار نقش تکمیلی در سلامت جامعه دارند.

به گزارش خبرنگار وبدا، دکتر محمد آقاجانی در کارگاه آموزشی تجارب موفق مددکاران اجتماعی در روز جهانی مدد کاری با بیان این که یکی از وظایف مددکاری در حوزه سلامت است، گفت: با اجرای برنامه تحول سلامت فرصت های بسیاری برای گروه های شاغل در حوزه سلامت از جمله مددکاران ایجاد شد.

معاون درمان با اشاره به وجود مشکلات در پرداخت های بیمارستانی توسط بیماران، گفت: متاسفانه تا قبل از اجرای برنامه تحول سلامت، فعالیت مددکاران منحصر به برطرف کردن مشکلات مالی و پرداختی بیماران بود.

دکتر آقاجانی افزود: با اجرای موفق این برنامه و کاهش میزان پرداختی بیماران برای دریافت خدمات درمانی و دارویی، نقش گسترده مددکاران در بیماران نیازمند به حمایت های اجتماعی پررنگ تر شد.

وی به آثار خوب برنامه تحول سلامت در حوزه مددکاری اشاره کرد و افزود: برنامه تحو ل سلامت  باعث شد تا شکل مراجعات به مددکاران در بیمارستان ها تغییر کند و یک فرصت طلایی برای ارتقاء نقش مددکاران ایجاد کرد.

دکتر آقاجانی در ادامه، بر لزوم تدوین برنامه ای عملیاتی برای حوزه مددکاری تاکید کرد و افزود: لازم است کارشناسانی از وزارت بهداشت، دانشگاه های علوم پزشکی، بیمارستان ها و انجمن مددکاران تشکیل شود و رویکرد و برنامه ای جدید برای حوزه مددکاری تدوین کنند تا شاهد تحول در این حوزه با استفاده از فرصت های پیش آمده باشیم.

معاون درمان همچنین، بر لزوم تمرکز بر روی سنجه های مددکاری برای ارتقا این حوزه تاکید کرد.

وی با اشاره به این که در درجه اول پزشک و پرستار با بیماری که نیاز به حمایت های اجتماعی دارد، سروکار دارد، تاکید کرد: لازم است بر بالین بیمار در کنار پزشک و پرستار، مددکار نیز حضور داشته باشد تا در صورت نیاز، حمایت های اجتماعی از بیمار صورت گیرد.

معاون درمان با بیان این که مسائل اجتماعی بر روند درمانی بیمار تاثیر گذار است، افزود: مددکاران در کنار پزشک و پرستار نقش تکمیلی در سلامت جامعه را خواهند داشت.

دکتر آقاجانی در بخش دیگری از سخنان خود، با بیان این که مددکاران مهم ترین نقش را در ارتقا جایگاه خود ایفا می کنند، افزود: لازم است مددکاران نشان دهند که فقط مسئول رسیدگی به مشکلات مالی بیماران نبوده و وظایف مهم تری را در حمایت از بیماران دارند.

معاون درمان تاکید کرد: لازم است هر بخش در بیمارستان مددکار خاص خود را داشته باشد. درحال حاضر برخی از بیمارستان ها برای بخش اورژانس خود مددکار اجتماعی تعریف کرده اند.

معاون درمان در پایان بر لزوم افزایش نیروی مددکار در بیمارستان ها و کلینیک های سرپایی تاکید کرد و افزود: در صدد هستیم جایگاه مددکاری را به لحاظ تشکیلاتی ارتقا دهیم که این امر می تواند قدمی در جهت ارتقاء سلامت جامعه باشد./

  • نوشته شده
  • توسط فاطمه دایی
  • تعداد بازدید 2878
  • تایید شده فاطمه دایی
  • در 1394/12/17
  • ساعت 19:41
برچسب ها