برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
تاریخ : پنجشنبه 6 اسفند 1394
کد 1542

معرفی برگزیدگان اولین جشنواره فرهنگی هنری اساتید و کارکنان دانشگاه

معرفی برگزیدگان اولین جشنواره فرهنگی هنری اساتید و کارکنان دانشگاه

شکسته نستعلیق
ردیف 
نام  نام خانوادگی
 نام مرکز مقام کسب شده
1 بهروز زینال زاده تبریزی امورفرهنگی اول
2 مریم عباس زاده پیراپزشکی دوم

خط تحریری
ردیف 
نام  نام خانوادگی
 نام مرکز مقام کسب شده
1 بهروز زینال زاده تبریزی امورفرهنگی اول
2 مهدی محمدزاده امورفرهنگی دوم
3 زهرا کوهی امورفرهنگی سوم

چلیپا
ردیف 
نام  نام خانوادگی
 نام مرکز مقام کسب شده
1 غلامعلی دایم امید سازمان مرکزی اول
1 بهروز زینال زاده تبریزی امورفرهنگی دوم
2 زهرا کوهی امورفرهنگی سومطراحی
ردیف 
نام  نام خانوادگی
 نام مرکز مقام کسب شده
1 صدیقه شکری دانشکده پرستاری اول
2 شهناز واحد دانشکده پرستاری دوم
3 لیلا محبوبی بیمارستان شبستر سوم
4 سعیده تاریکی بیمارستان شبستر شایسته تقدیر

نقاشی
ردیف 
نام  نام خانوادگی
 نام مرکز مقام کسب شده
1 شهناز واحد دانشکده پرستاری اول
2 سمیه شجاع مرکز تحقیقات بیماری های سل و ریوی دوم
3 معصومه الله قلی زاده امورفرهنگی سوم
4 سمیه رسولی بیمارستان بناب شایسته تقدیر

کاریکاتور
ردیف 
نام  نام خانوادگی
 نام مرکز مقام کسب شده
1 سید علی اصغر چاووش باشی بیمارستان الزهرا اول
2 نسرین کاویانی بیمارستان شبستر دوم
3 فریده قوچعلی بیمارستان شبستر سوم

تذهیب
ردیف 
نام  نام خانوادگی
 نام مرکز مقام کسب شده
1 مینا جلیل زاده بیمارستان بناب اول
2 سمیه رسولی بیمارستان مراغه دوم
3 سامیه صادق زاده
 بیمارستان سراب سوم

دستبافت(فرش و تابلو فرش)
ردیف 
نام  نام خانوادگی
 نام مرکز مقام کسب شده
1 حبیب سعیدی سازمان مرکزی مشترکا اول
2 زیبا عباسیان بیمارستان سینا مشترکا اول
3 فاطمه هاشمی امورفرهنگی دوم
4 فرشته فرجی مرکز بهداشت سوم
5 حمیده شریفی مرکز مشاوره شایسته تقدیر

دستبافت
ردیف 
نام  نام خانوادگی
 نام مرکز مقام کسب شده
1 صدیقه شکری دانشکده پرستاری اول
2 مژگان بهشید هیئت علمی دانشکده پرستاری اول
3 شهناز واحد دانشکده پرستاری دوم
4 افسانه فرتاش بیمارستان سینا مشترکا سوم
5 فاطمه نقی زاده تربیت بدنی مشترکا سوم
6 نسرین مکانی کتابخانه مرکزی شایسته تقدیر

فلز
ردیف 
نام  نام خانوادگی
 نام مرکز مقام کسب شده
1 نسرین کاویانی بیمارستان شبستر اول
2 مهری کاویانی بیمارستان کودکان تبریز دوم
3 مینا جلیل زاده بیمارستان بناب سوم
4 الهام وحدتی بیمارستان کودکان تبریز شایسته تقدیر

شیشه
ردیف 
نام  نام خانوادگی
 نام مرکز مقام کسب شده
1 مریم عباس نژاد حسابداری اول
2 مریم رزم خواه دانشکده پرستاری دوم
 شیدا خضری مرکز بهداشت بستان آباد سوم

سفالگری
ردیف 
نام  نام خانوادگی
 نام مرکز مقام کسب شده
1 نسرین کاویانی بیمارستان شبستر اول
2 شبنم میرابی مرکز بهداشت عجب شیر دوم
3 سعیده تاریکی بیمارستان شبستر سوم
4 شهناز واحد دانشکده پرستاری شایسته تقدیر

چوب
ردیف 
نام  نام خانوادگی
 نام مرکز مقام کسب شده
1 اکبر ابراهه معاونت دانشجویی اول
2 سمیه شجاع مرکز تحقیقات بیماری های سل و ریوی دوم
3 افسانه مرادزاده مرکزبهداشت مرند سوم
4 سعید نظری دانشکده پرستاری شایسته تقدیر

طراحی پوستر
ردیف 
نام  نام خانوادگی
 نام مرکز مقام کسب شده
1 بهروز زینال زاده تبریزی امورفرهنگی اول
2 فرانک جبارزاده دانشکده پرستاری
هیات علمی دوم

نماهنگ
ردیف 
نام  نام خانوادگی
 نام مرکز مقام کسب شده
1 سید مهدی مقرب امور فرهنگی اول
2 هادی صادق پور بیمارستان سینا دومعکاسی(فرهنگ ایرانی اسلامی)
ردیف 
نام  نام خانوادگی
 نام مرکز مقام کسب شده
1 شهلا دمنابی دانشکده مدیریت مشترکا اول
2 مهدی مقرب امورفرهنگی مشترکا اول
3 یعقوب محمودزاده معاونت دانشجویی مشترکا دوم
4 مریم بیغرض بیمارستان شهید مدنی مشترکا دوم
5 علیرضا معصومی آموزش دانشکده داروسازی سوم
6 مهسا متدین بیمارستان بناب شایسته تقدیر

عکس (سلامت)
ردیف 
نام  نام خانوادگی
 نام مرکز مقام کسب شده
1 لیلا محبوبی بیمارستان شبستر اول
2 حمیده شریفی مرکز مشاوره دوم
3 علی همراهی روابط عمومی دانشگاه سوم
4 سامیه صادق زاده بیمارستان بناب شایسته تقدیر

موسیقی
ردیف 
نام  نام خانوادگی
 نام مرکز مقام کسب شده
1 داوود ایوبی بیمارستان شهید مدنی اول

فیلم کوتاه داستانی
ردیف 
نام  نام خانوادگی
 نام مرکز مقام کسب شده
1 هادی صادقپور بیمارستان سینا اول

فیلمنامه نویسی
ردیف 
نام  نام خانوادگی
 نام مرکز مقام کسب شده
1 هادی صادقپور بیمارستان سینا اول

انیمیشن
ردیف 
نام  نام خانوادگی
 نام مرکز مقام کسب شده
1 حجت پورفتحی دانشکده پزشکی (گروه آموزشی بیهوشی) اول

شعر کلاسیک
ردیف 
نام  نام خانوادگی
 نام مرکز مقام کسب شده
1 رحمان عباسی مدیریت معاون اداره خدمات مشترکا اول
2 مهدی محمدزاده امورفرهنگی مشترکا اول
3 رحیم انوری زاد بیمارستان سینا  دوم
4 سید محمود مرتضوی نهاد رهبری سوم
5 ملک تاج شعلا سازمان مرکزی مشترکا شایسته تقدیر
6 هادی شاهی بیمارستان شهیدمدنی مشترکا شایسته تقدیر

شعر نو
ردیف 
نام  نام خانوادگی
 نام مرکز مقام کسب شده
1 علیرضا اسماعیلیان مقدم مرکزبهداشت اسکو اول
2 سولمازقنبری طب سنتی دوم
3 یاشار ظهیری مرکزبهداشت اسکو سوم

شعر طنز
ردیف 
نام  نام خانوادگی
 نام مرکز مقام کسب شده
1 میر علی اشرف نقیبی سازمان مرکزی اول
2 مهدی محمدزاده امورفرهنگی دوم

نثر ادبی
ردیف 
نام  نام خانوادگی
 نام مرکز مقام کسب شده
1 سولماز پوررنجبر بیمارستان سینا اول
2 حکیمه نیک نفس دانشکده پرستاری (رئیس امور اداری) دوم
3 راحله محمدی نهاد رهبری سوم
4 داوود جعفری شبکه بهداشت اسکو شایسته تقدیر

ترانه
نام  نام خانوادگی
 نام مرکز مقام کسب شده
1 سید یحیی نباتی نهاد رهبری اول
2 داوود جعفری شبکه بهداشت اسکو دوم
3 علیرضا اسماعلیان مقدم مرکزبهداشت اسکو سوم

داستان
ردیف 
نام  نام خانوادگی
 نام مرکز مقام کسب شده
1 سولماز پوررنجبر بیمارستان سینا اول
2 علیرضا اسماعیلیان مقدم مرکزبهداشت اسکو دوم
3 میر علی اشرف نقیبی سازمان مرکزی سوم
4 حکیمه نیک نفس دانشکده پرستاری (رئیس امور اداری) شایسته تقدیر

فن بیان
ردیف 
نام  نام خانوادگی
 نام مرکز مقام کسب شده
1 زهرا کوهی امور فرهنگی اول

مجازی
ردیف 
نام  نام خانوادگی
 نام مرکز مقام کسب شده
1 سید محمود مرتضوی نهاد رهبری اول

  • نوشته شده
  • توسط علی همراهی
  • تعداد بازدید 3373
  • تایید شده
  • در 1394/12/06
  • ساعت 12:40