برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
تاریخ : پنجشنبه 6 اسفند 1394
کد 1540

معرفی نفرات برگزیده هفتمین جشنواره فرهنگی هنری دانشجویان دانشگاه

معرفی نفرات برگزیده هفتمین جشنواره فرهنگی هنری دانشجویان دانشگاه

نستعلیق
ردیف 
نام  نام خانوادگی
 رشته تحصیلی مقام کسب شده
1 رویا مختاری بهداشت محیط اول
2 الهه حسینی پرستاری دوم
3 لیلا محمودزاده پرستاری سوم
4 الهام رضایی پرستاری شایسته تقدیر

نقاشی خط
ردیف 
نام  نام خانوادگی
 رشته تحصیلی مقام کسب شده
1 محمد ادیب بهداشت محیط اول
2 محیا پوراستادی پزشکی دوم
3 هادی مصطفایی پزشکی سوم
4 مائده حسین زاده بهداشت حرفه ای شایسته تقدیر

طراحی
ردیف 
نام  نام خانوادگی
 رشته تحصیلی مقام کسب شده
1 آزاد خلیل پزشکی مشترکا اول
2 مرجان ایمانی دندانپزشکی مشترکا اول
3 الهام رحیمی مامایی دوم
4 هادی مصطفایی پزشکی سوم

نقاشی
ردیف 
نام  نام خانوادگی
 رشته تحصیلی مقام کسب شده
1 مرجان ایمانی دندانپزشکی اول
2 زینب رحیم زاده علوم و صنایع غذایی دوم
3 آزاد خلیل پزشکی سوم
4 زهرا قهرمانی پرستاری شایسته تقدیر

کاریکاتور
ردیف 
نام  نام خانوادگی
 رشته تحصیلی مقام کسب شده
1 رامین نورمحمدی پرستاری اول
2 الهام شامی مدیریت دوم
3 هادی مصطفایی پزشکی سوم
4 مژده میراحدی رادیولوژی شایسته تقدیر

تذهیب
ردیف 
نام  نام خانوادگی
 رشته تحصیلی مقام کسب شده
1 مهسا باقری بهداشت عمومی اول
2 محبوبه همتی بهداشت محیط دوم
3 ام البنین اسماعیلی بهداشت محیط سوم

دستبافت (فرش و تابلوفرش)
ردیف 
نام  نام خانوادگی
 رشته تحصیلی مقام کسب شده
1 حسین دهقانی پرستاری اول
2 مریم همراهی بهداشت عمومی دوم
3 سمیه خانلاری مدیریت سوم
5 عارفه آل رسول بهداشت محیط شایسته تقدیر

دستبافت (چرم و لباس)
ردیف 
نام  نام خانوادگی
 رشته تحصیلی مقام کسب شده
1 سحرسلیمانی دندانپزشکی اول
2 مهلا صباغی محمدپور تغذیه دوم
3 سوما کریمی بهداشت حرفه ای سوم
4 رقیه مقدم بهداشت عمومی شایسته تقدیر

چوب
ردیف 
نام  نام خانوادگی
 رشته تحصیلی مقام کسب شده
1   
2 زهرا اسحقی بهداشت محیط دوم
3 زهرا ابراهیم زاده علوم آزمایشگاهی سومشیشه
ردیف 
نام  نام خانوادگی
 رشته تحصیلی مقام کسب شده
1 رقیه الله قلیزاده مامایی اول
2 حسین دهقانی پرستاری دوم
3 زینب عبدل پور بهداشت محیط سوم

سفال
ردیف 
نام  نام خانوادگی
 رشته تحصیلی مقام کسب شده
1 زهرا اسحقی بهداشت محیط اول
2 عارفه ال رسول بهداشت محیط دوم
3 هادی مصطفایی پزشکی سوم

طراحی پوستر
ردیف 
نام  نام خانوادگی
 رشته تحصیلی مقام کسب شده
1 رضا آقابیگی پزشکی اول
2 ریاض علایی مدیریت دوم
3 ناصر درخشانی مدیریت سوم
4 هادی مصطفایی پزشکی شایسته تقدیر

عکاسی (فرهنگ سلامت)
ردیف 
نام  نام خانوادگی
 رشته تحصیلی مقام کسب شده
1 هادی مصطفایی پزشکی اول
2 سیمین حاجی زاده فناوری اطلاعات سلامت دوم
3 سینا اصلان آبادی پزشکی سوم
4 علی مرادی بهداشت محیط شایسته تقدیر

عکاسی (فرهنگ ایرانی اسلامی)
ردیف 
نام  نام خانوادگی
 رشته تحصیلی مقام کسب شده
1 حسین قائمی رادیولوژی اول
2 سارا ارتیشدار گفتاردرمانی دوم
3 محمدصادق ملتجائی مدیریت سوم
4 زهرا اسحقی بهداشت محیط شایسته تقدیر
نماهنگ
ردیف 
نام  نام خانوادگی
 رشته تحصیلی مقام کسب شده
1 ابراهیم قبادی بهداشت حرفه ای اول
2 شهاب مهدی پور پزشکی دوم

فیلم کوتاه (مستند)
ردیف 
نام  نام خانوادگی
 رشته تحصیلی مقام کسب شده
1 ابراهیم قبادی بهداشت حرفه ای اول

فیلم کوتاه (داستانی)
ردیف 
نام  نام خانوادگی
 رشته تحصیلی مقام کسب شده
1 فرناز قانونی مامایی اول
2 زهرا اسحقی بهداشت محیط دوم

نقدفیلم
ردیف 
نام  نام خانوادگی
 رشته تحصیلی مقام کسب شده
1 زهرا اسحقی بهداشت عمومی اول
2 سیناز غلامی پزشکی دوم
3 سلیمه غضنفری کاردرمانی سوم
4 فریبا پناهیان ارشد ارگونومی شایسته تقدیر

فیلم نامه نویسی
ردیف 
نام  نام خانوادگی
 رشته تحصیلی مقام کسب شده
1 مریم حسن زاده  بهداشت حرفه ای اول
2 زهرا اسحقی بهداشت محیط دوم
3 حسین امیدی ارشد تغذیه سوم
4 حسین جسور پرستاری شایسته تقدیرنمایش نامه نویسی
ردیف 
نام  نام خانوادگی
 رشته تحصیلی مقام کسب شده
1 حسین جسور پرستاری اول
2 محسن مصطفی پور بهداشت محیط دوم
3 سعید جعفری پزشکی سوم
4 ارزو دهقانی بهداشت عمومی شایسته تقدیر

نمایش نامه خوانی
ردیف 
نام  نام خانوادگی
 رشته تحصیلی مقام کسب شده
1 حسین جسور بیرق پرستاری اول

تئاتر(صحنه ای)
ردیف 
نام  نام خانوادگی
 رشته تحصیلی مقام کسب شده
1 سعید جعفری پزشکی اول

آواز
ردیف 
نام  نام خانوادگی
 رشته تحصیلی مقام کسب شده
1 فردین سلیمی پرستاری اول
2 هادی مصطفایی پزشکی دومشعر کلاسیک
ردیف 
نام  نام خانوادگی
 رشته تحصیلی مقام کسب شده
1 محمد ادیب بهداشت محیط اول
2 محسن مفرح زیست فناوری پزشکی دوم
3 لطیفه کریمی علوم آزمایشگاهی سوم
4 فاطمه مدینه رادیولوژی شایسته تقدیر

شعر نو
ردیف 
نام  نام خانوادگی
 رشته تحصیلی مقام کسب شده
1 فاطمه مدینه رادیولوژی اول
2 زهرا فرج پور بهداشت محیط دوم
3 پریسا دیدارلو تغذیه سوم
4 زهرا جمالی رادیولوژی شایسته تقدیر

داستان
ردیف 
نام  نام خانوادگی
 رشته تحصیلی مقام کسب شده
1 مرضیه رحیمیان تغذیه اول
2 نازنین زمانی پزشکی دوم
3 مهری سعیدزاده مامایی سوم
4 زهرا اسحقی بهداشت محیط شایسته تقدیرشعر طنز
ردیف 
نام  نام خانوادگی
 رشته تحصیلی مقام کسب شده
1 مهدی اصغری علوم آزمایشگاهی اول
2 صدف انگوتی پرستاری دوم
3 بهناز رائف مدیریت سوم
4 نسرین رفیعی مدیریت شایسته تقدیر

نثر طنز
ردیف 
نام  نام خانوادگی
 رشته تحصیلی مقام کسب شده
1 فائزه حسینی داروسازی اول
2 حسین قائمی رادیولوژی دوم
3 حسین دهقانی پرستاری سوم
4 امید آهرون بهداشت محیط شایسته تقدیر

نثر ادبی
ردیف 
نام  نام خانوادگی
 رشته تحصیلی مقام کسب شده
1 زهرا فرجپور بهداشت محیط اول
2 سعید جعفری پزشکی دوم
3 زهرا اسدالهی پرستاری سوم
4 فاطمه مدینه رادیولوژی شایسته تقدیر

   ترانه
ردیف 
نام  نام خانوادگی
 رشته تحصیلی مقام کسب شده
1 حسین امیدی ارشد تغذیه اول
2 زهرا اسدالهی پرستاری دوم
3 زهرا فرج پور بهداشت محیط سوم

فن بیان
ردیف 
نام  نام خانوادگی
 رشته تحصیلی مقام کسب شده
1 فرشاد برزگر پزشکی اول
2 زهرا راعی  بهداشت حرفه ای  دوم
3 حمید تقی پور  سوم
4 حمید راستی پزشکی شایسته تقدیر

شاهنامه خوانی
ردیف 
نام  نام خانوادگی
 رشته تحصیلی مقام کسب شده
1 حسین جسور پرستاری اول
2 محسن مصطفی پور بهداشت محیط دوم
3 حمید راستی پزشکی سوممجازی
ردیف 
نام  نام خانوادگی
 رشته تحصیلی مقام کسب شده
1 محمدصادق ملتجایی مدیریت اول
2 آرزو دهقانی بهداشت عمومی اول
3 ناصر درخشانی مدیریت دوم

 

  • نوشته شده
  • توسط علی همراهی
  • تعداد بازدید 4042
  • تایید شده
  • در 1394/12/06
  • ساعت 11:48