برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
تاریخ : يکشنبه 27 دي 1394
کد 1359

دستورالعمل آزمون پذيرش دورههاي تكميلي تخصصي(فلوشيپ) اردیبهشت 1395

داوطلبان گرامي :
آزمون پذيرش دستياران دوره هاي تكميلي تخصصي (فلوشيپ ) سال 1395 وفق مصوبات شوراي آموزش پزشكي و
تخصصي به صورت غير متمركز و توسط دانشگاه هاي مجري برنامه آموزشي اجرا مي گردد . در اين دوره جهت تسهيل
فرآيند ثبت نام و جلوگيري از تداخل بين دانشگاه هاي مختلف، ثبت نام اين آزمون به صورت متمركز از طريق سايت مركز
سنجش آموزش پزشكي انجام مي پذيرد. بررسي مدارك نيز توسط دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي انجام
مي شود.
و ...) OSCE ،PMP ، ساير موارد از جمله طراحي سوالات و برگزاري آزمون هاي كتبي، شفاهي (اعم از مصاحبه ساختارمند
تصحيح اوراق، بررسي به اعتراضات به عهده دانشگاه مجري برنامه آموزشي تكميلي تخصصي (فلوشيپ) است.
متقاضيان مي توانند مطابق با آئين نامه آموزش دوره هاي تكميلي تخصصي (فلوشيپ) و مفاد اين راهنما ثب نام نمايند
  • نوشته شده
  • در يکشنبه 27 دي 1394
  • ساعت 13
  • توسط پریسا بهشتی
  • تعداد بازدید 2273
  • تایید شده پروین جوادی
  • در 1394/10/27
  • ساعت 8:54