برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

rahbari
فهرست اصلی

آرشیو آرشیونشریه

شماره ششم ماهنامه ندای سلامت

شماره  16 دوره جدید -  اسفند 96

(176)

شماره  16 دوره جدید -  اسفند 96

سه شنبه 19 تير 1397

شماره پنجم ماهنامه ندای سلامت

شماره  15 دوره جدید -  بهمن 96

(160)

شماره  15 دوره جدید -  بهمن 96

سه شنبه 19 تير 1397

شماره چهارم ماهنامه ندای سلامت

شماره  14 دوره جدید -  دی 96

(149)

شماره  14 دوره جدید -  دی 96

سه شنبه 19 تير 1397

شماره سوم ماهنامه ندای سلامت

شماره 13 دوره جدید - آذر 96

(180)

شماره 13 دوره جدید - آذر 96

سه شنبه 19 تير 1397

شماره دوم ماهنامه ندای سلامت

شماره  12 دوره جدید -  آبان 96

(44)

شماره  12 دوره جدید -  آبان 96

سه شنبه 19 تير 1397

شماره اول ماهنامه ندای سلامت

شماره  11 دوره جدید -  مهر 96

(42)

شماره  11 دوره جدید -  مهر 96

سه شنبه 19 تير 1397

فصلنامه ندای سلامت

دوره جدید - شماره های 7 و 8 و 9 و 10 -  پاییز و زمستان 95 و بهار و تابستان 96 

(46)

دوره جدید - شماره های 7 و 8 و 9 و 10 -  پاییز و زمستان 95 و بهار و تابستان 96 

يکشنبه 17 تير 1397

فصلنامه ندای سلامت

دوره جدید - شماره  6  -  تابستان 95

(45)

دوره جدید - شماره  6  -  تابستان 95

يکشنبه 17 تير 1397

فصلنامه ندای سلامت

دوره جدید - شماره های 4 و 5 - زمستان 94 و بهار 95

(53)

دوره جدید - شماره های 4 و 5 - زمستان 94 و بهار 95

يکشنبه 17 تير 1397

فصلنامه ندای سلامت

دوره جدید - شماره 3 - پاییز 1394

(49)


دوره جدید - شماره 3 - پاییز 1394

پنجشنبه 14 تير 1397