برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی

سامانه مخزن دانش

سامانه مخزن دانش دانشگاه (Knowledge Repository) به منظور ذخیره، سازماندهی و نشر اطلاعات تولید شده در دانشگاه در آدرس http://dspace.tbzmed.ac.ir راه اندازی گردید. برای راه اندازی این سامانه با مطالعه و ارزیابی نرم افزارهای موجود، از نرم افزار متن باز Dspace  ورژن 6.2 استفاده گردید، این نرم افزار بوسیله دانشگاه MIT و با همکاری شرکت HP در سال 2002 برای نشر اطلاعات تولید شده در این دانشگاه ایجاد و تحت لیسانس متن باز BSD امکان استفاده و تغییر برای همه فراهم شد. در حال حاضر تعداد زیادی از دانشگاهها در سراسر جهان از این سیستم استفاده می کنند و افراد و موسسات مختلفی کار توسعه و پشتیبانی آنرا برعهده دارند.  مطالعه، ارزیابی و انتخاب، نصب، بومی سازی، افزودن امکانات فارسی و راه اندازی این سیستم توسط جناب  آقای دکتر شفیع حبیبی و همکاری مدیریت فناوری اطلاعات صورت پذیرفت.
در حال حاضر مقالات تولید شده توسط اعضای هیات علمی دانشگاه در سه بانک اطلاعاتی Pubmed، Web of science و Scopus و پایان نامه های تولید شده در این سامانه وارد شده است. پایان نامه ها بصورت متن کامل در این سامانه وارد شده و در دسترس قرار خواهد گرفت همچنین برای امکان دسترسی و ورود به نرم افزارهای مدیریت ارجاعات مانند Endnote از طریق Google Scholar، اطلاعات ابرداده پایان نامه ها به دو زبان فارسی و انگلیسی وارد خواهد شد که از این طریق امکان استناد به پایان نامه اساتید تسهیل خواهد شد. همچنین با ورود پایان نامه ها در این سامانه دیگر نیازی به چاپ و صحافی پایان نامه ها نخواهد بود.
در برنامه های آینده توسعه مخزن دانش، مخزن داده (Data Repository) دانشگاه نیز بر روی همین سامانه ایجاد و داده های پژوهش بر روی آن ثبت و بارگزاری خواهد شد.
نظر به اینکه در بسته مرجعیت علمی طرح تحول آموزش در علوم پزشکی، دانشگاهها ملزم به ایجاد سامانه مخزن شده اند، در این سامانه مجموعه های مربوط به منابع یادگیری و آموزشی (Learning objects) نیز برای بارگذاری منابعی مانند تکالیف دانشجویان در قالبهای پاورپوینت و ... ایجاد خواهد گردید.
نصب و راه اندازی این سامانه توسط دکتر شفیع حبیبی متخصص مدیریت اطلاعات سلامت و با همکاری و مشارکت دکتر طاها صمدسلطانی  ازگروه فناوری اطلاعات سلامت، مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه و خانم نسرین مکانی ا زکتابخانه مرکزی انجام شد.