برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با فرآیند صدور احکام

گزارش ارتقاء فرآیند صدور احکام کارگزینی در مدیریت منابع انسانی

مطالب/ گزارش ارتقاء فرآیند صدور احکام کارگزینی در مدیریت منابع انسانی

                           
      گزارش ارتقاء فرآیند صدور احکام کارگزینی در مدیریت منابع انسانی
پنجشنبه 27 خرداد 1395