برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با دکتر محمد اصغری

کارگاه های آماری مورد نیاز در مطالعات علوم پزشکی

مطالب/ کارگاه های آماری مورد نیاز در مطالعات علوم پزشکی

                           
      کارگاه های آماری مورد نیاز در مطالعات علوم پزشکی کارگاه دوم: تحلیل دادهای کارآزمایی های بالینی و مدل سازی - مدرس: دکتر محمد اصغری، دانشیار گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز- زمان: شنبه، ایکم اسفند 1394

يکشنبه 25 بهمن 1394
کارگاه های آماری مورد نیاز در مطالعات علوم پزشکی

مطالب/ کارگاه های آماری مورد نیاز در مطالعات علوم پزشکی

                           
      کارگاه های آماری مورد نیاز در مطالعات علوم پزشکی کارگاه اول: مبانی و تحلیل دادهای کارآزمایی های بالینی - مدرس: دکتر محمد اصغری ، دانشیار گروه آمار و اپیدمیولوژی ، دانشگاه علوم پزشکی تبریز- زمان: شنبه، 17 بهمن 1394

يکشنبه 11 بهمن 1394