برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با نشست دانشجویان خارجی

نشست صمیمی رئیس دانشگاه با دانشجویان خارجی

مطالب/ نشست صمیمی رئیس دانشگاه با دانشجویان خارجی

                           
      نشست صمیمی رئیس دانشگاه با دانشجویان خارجی نشست صمیمی رئیس دانشگاه با دانشجویان خارجی
پنجشنبه 27 اسفند 1394