برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با اعتباربخشی بیمارستان

ابلاغ انجام اعتباربخشی بیمارستانها هر دو سال یکبار

مطالب/ ابلاغ انجام اعتباربخشی بیمارستانها هر دو سال یکبار

                           
      ابلاغ انجام اعتباربخشی بیمارستانها هر دو سال یکبار ابلاغ انجام اعتباربخشی بیمارستانها هر دو سال یکبار
دوشنبه 4 دي 1396
مدیر کل اعتباربخشی وزارت بهداشت :اعتباربخشی مهمترین ابزار نظارت بر بیمارستانهاست

مطالب/ مدیر کل اعتباربخشی وزارت بهداشت :اعتباربخشی مهمترین ابزار نظارت بر بیمارستانهاست

                           
      مدیر کل اعتباربخشی وزارت بهداشت :اعتباربخشی مهمترین ابزار نظارت بر بیمارستانهاست مدیر کل اعتباربخشی وزارت بهداشت :اعتباربخشی مهمترین ابزار نظارت بر بیمارستانهاست
چهارشنبه 28 مهر 1395
رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی تبریز : روسای بیمارستان‌ها برای کسب درجات برتر اعتباربخشی، قله‌ها را ببینند

مطالب/ رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی تبریز : روسای بیمارستان‌ها برای کسب درجات برتر اعتباربخشی، قله‌ها را ببینند

                           
      رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی تبریز : روسای بیمارستان‌ها برای کسب درجات برتر اعتباربخشی، قله‌ها را ببینند رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی تبریز : روسای بیمارستان‌ها برای کسب درجات برتر اعتباربخشی، قله‌ها را ببینند
چهارشنبه 28 مهر 1395
برگزاری همایش منطقه ای اعتبار بخشی بیمارستانهای قطب شمالغرب کشور در تبریز

مطالب/ برگزاری همایش منطقه ای اعتبار بخشی بیمارستانهای قطب شمالغرب کشور در تبریز

                           
      برگزاری همایش منطقه ای اعتبار بخشی بیمارستانهای قطب شمالغرب کشور در تبریز برگزاری همایش منطقه ای اعتبار بخشی بیمارستانهای قطب شمالغرب کشور در تبریز

چهارشنبه 28 مهر 1395