برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با فلوشیپ

اسامی واجدين شرایط شرکت در مرحله دوم (شفاهی)آزمون فلوشیپ

مطالب/ اسامی واجدين شرایط شرکت در مرحله دوم (شفاهی)آزمون فلوشیپ

                           
      اسامی واجدين شرایط شرکت در مرحله دوم (شفاهی)آزمون فلوشیپ اسامی واجدين شرایط شرکت در مرحله دوم (شفاهی)آزمون فلوشیپ
پنجشنبه 13 ارديبهشت 1397
رفرنس آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ)

مطالب/ رفرنس آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ)

                           
      رفرنس آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) رفرنس آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ)
دوشنبه 16 بهمن 1396
توانمند سازی مدیران وکارکنان بخش بهداشت

مطالب/ توانمند سازی مدیران وکارکنان بخش بهداشت

                           
      توانمند سازی مدیران وکارکنان بخش بهداشت آخرین دوره آموزشی فلوشیپ مدیریت شبکه های بهداشتی درمانی کشور برگزار شد
چهارشنبه 20 ارديبهشت 1396
اختتاميه دوره هاي آموزشی فلوشيپ مديریت شبکه های بهداشت و درمان قطب شمالغرب كشور در تبريز برگزار شد

مطالب/ اختتاميه دوره هاي آموزشی فلوشيپ مديریت شبکه های بهداشت و درمان قطب شمالغرب كشور در تبريز برگزار شد

                           
      اختتاميه دوره هاي آموزشی فلوشيپ مديریت شبکه های بهداشت و درمان قطب شمالغرب كشور در تبريز برگزار شد اختتاميه دوره هاي آموزشی فلوشيپ مديریت شبکه های بهداشت و درمان قطب شمالغرب كشور در تبريز برگزار شد
دوشنبه 24 اسفند 1394
دستورالعمل آزمون پذيرش دورههاي تكميلي تخصصي(فلوشيپ) اردیبهشت 1395

مطالب/ دستورالعمل آزمون پذيرش دورههاي تكميلي تخصصي(فلوشيپ) اردیبهشت 1395

                           
      دستورالعمل آزمون پذيرش دورههاي تكميلي تخصصي(فلوشيپ) اردیبهشت 1395 دستورالعمل آزمون پذيرش دورههاي تكميلي تخصصي(فلوشيپ)اردیبهشت 1395
يکشنبه 27 دي 1394
دستورالعمل آزمون پذيرش دورههاي تكميلي تخصصي(فلوشيپ)

مطالب/ دستورالعمل آزمون پذيرش دورههاي تكميلي تخصصي(فلوشيپ)

                           
      دستورالعمل آزمون پذيرش دورههاي تكميلي تخصصي(فلوشيپ) دستورالعمل آزمون پذيرش دورههاي تكميلي تخصصي(فلوشيپ)
دوشنبه 21 دي 1394