چهارشنبه 20 آذر 1398 _ 13 ربيع الثاني 1441 _ 11 دسامبر 2019
  برچسب شده با

برچسب شده با lهفته فرهنگی

در دومین روز هفته فرهنگی دانشگاه انجام شد : برگزاری همایش بازیهای رایانه ای و آخرالزمان

مطالب/ در دومین روز هفته فرهنگی دانشگاه انجام شد : برگزاری همایش بازیهای رایانه ای و آخرالزمان

                           
      در دومین روز هفته فرهنگی دانشگاه انجام شد : برگزاری همایش بازیهای رایانه ای و آخرالزمان در دومین روز هفته فرهنگی دانشگاه انجام شد :
برگزاری همایش بازیهای رایانه ای و آخرالزمان

چهارشنبه 27 آبان 1394

 
کلیه حقوق این سایت متعلق به روابط عمومی دانشگاه می باشد.