برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با کنترل عفونت

کنفرانس  یک روزه کنترل و پیشگیری عفونت بیمارستانی برگزار شد

مطالب/ کنفرانس یک روزه کنترل و پیشگیری عفونت بیمارستانی برگزار شد

                           
      کنفرانس  یک روزه کنترل و پیشگیری عفونت بیمارستانی برگزار شد کنفرانس یک روزه کنترل و پیشگیری عفونت بیمارستانی برگزار شد
چهارشنبه 13 آبان 1394