برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با اطاع رسانی کامل

اطلاع رسانی کامل و تشدید نظارت ، بازرسی در تعطیلات نوروزی توسط معاونت غذا و دارو

مطالب/ اطلاع رسانی کامل و تشدید نظارت ، بازرسی در تعطیلات نوروزی توسط معاونت غذا و دارو

                           
      اطلاع رسانی کامل و تشدید نظارت ، بازرسی در تعطیلات نوروزی توسط معاونت غذا و دارو در راستای برنامه های سلامت نوروزی انجام گرفت

پنجشنبه 23 اسفند 1397