برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با تصمیمات اجرایی

ششمین جلسه کمیته راهبری نظام ارجاع دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد

مطالب/ ششمین جلسه کمیته راهبری نظام ارجاع دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد

                           
      ششمین جلسه کمیته راهبری نظام ارجاع دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد ششمین جلسه کمیته راهبری نظام ارجاع دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد
چهارشنبه 21 شهريور 1397