برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با اعضای تاریخ پزشکی

برگزاری اولین دفاعیه از پایاننامه

مطالب/ برگزاری اولین دفاعیه از پایاننامه

                           
      برگزاری اولین دفاعیه از پایاننامه برگزاری اولین جلسه دفاعیه پایان نامه دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد تاریخ پزشکی
شنبه 23 دي 1396