برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با هیات ممیزه دانشگاه

سخنرانی آقای دکتر محمدپور تحت عنوان"Latent Class Analysis & Latent Transition Analysis"مبحث آماری

مطالب/ سخنرانی آقای دکتر محمدپور تحت عنوان"Latent Class Analysis & Latent Transition Analysis"مبحث آماری

                           
      سخنرانی آقای دکتر محمدپور تحت عنوان"Latent Class Analysis & Latent Transition Analysis"مبحث آماری ... سخنرانی آقای دکتر محمدپور تحت عنوان "Latent Class Analysis & Latent Transition Analysis "
شنبه 1 شهريور 1393