برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با کلان مناطق

 دو آمایشی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز

مطالب/ دو آمایشی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز

                           
       دو آمایشی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز برگزاری ششمین جلسه معاونین توسعه مدیریت و منابع منطقه دو آمایشی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز
چهارشنبه 16 اسفند 1396