برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با هفته بسیج اسکو

در حل مشکل بحران دریاچه‌ی ارومیه باید تبعات جهانی آن را در نظر گرفته و در سطح منطقه ای عمل کینم -

مطالب/ در حل مشکل بحران دریاچه‌ی ارومیه باید تبعات جهانی آن را در نظر گرفته و در سطح منطقه ای عمل کینم -

                           
      در حل مشکل بحران دریاچه‌ی ارومیه باید تبعات جهانی آن را در نظر گرفته و در سطح منطقه ای عمل کینم - .
پنجشنبه 18 آذر 1395