برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با کارگاه توانمندسازی

اولین جشنواره آینده پژوهی

مطالب/ اولین جشنواره آینده پژوهی

                           
      اولین جشنواره آینده پژوهی برگزاری کارگاه توانمندسازی در زمینه آینده پژوهی

و رونمایی از جایزه ی آینده پژوهی

شنبه 8 آبان 1395