برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با دکتر حریر چی

حضور دکتر حریرچی قائم مقام و معاون کل وزارت بهداشت در مراسم تدفین همسر دکتر صلحی

مطالب/ حضور دکتر حریرچی قائم مقام و معاون کل وزارت بهداشت در مراسم تدفین همسر دکتر صلحی

                           
      حضور دکتر حریرچی قائم مقام و معاون کل وزارت بهداشت در مراسم تدفین همسر دکتر صلحی حضور دکتر حریرچی قائم مقام و معاون کل وزارت بهداشت در مراسم تدفین همسر دکتر صلحی
پنجشنبه 22 مهر 1395