پنجشنبه 23 مرداد 1399 _ 22 ذو الحجة 1441 _ 13 اوت 2020
 
 
  راهنمای ایمیل جدید
سوالهای متداول در ایمیل

 چگونه نام و نام خانوادگی به‌صورت کامل در Inbox گیرنده مشاهده شود؟
1. قسمت Settings در رایانامه را کلیک نمایید.
2. قسمت Identities را انتخاب کنید.
3. بر روی آدرس رایانامه خود در ستون سمت چپ کلیک کنید.
4. نام و نام خانوادگی خود را به صورت کامل در قسمت Displaye Name بنویسید.
5. روی Save کلیک کنید.
در اینصورت گیرنده نام و نام‌خانوادگی شما را به‌صورت کامل مشاهده خواهد نمود.


در صورتی که کاربر نیاز داشته باشد تمامی نامه‌های خود را به آدرس دیگری ارسال نماید از طریق مراحل زیر لازم است اقدام نماید:
1. قسمت Settings در رایانامه را کلیک نمایید.
2. قسمت Filters را انتخاب کنید.
3. در بخش Filters روی دکمه '+' کلیک کنید
4. نام مناسب برای rule را در قسمت Filter name بنویسید.
5. از قسمت For incoming mail گزینه All Messages را انتخاب کنید.
6. در قسمت Action گزینه Redirect message to را کلیک نموده و روبروی آن آدرس رایانامه مورد نظر را وارد نمایید.
7. روی Save کلیک کنید.


در صورتی کاربر نیاز داشته باشد که یک یا چند نامه از آدرس های خاص به آدرس دیگری منتقل شود از طریق مراحل زیر لازم است اقدام نماید:
1. قسمت Settings در رایانامه را کلیک نمایید.
2. قسمت Filters را انتخاب کنید.
3. در بخش Filters روی دکمه '+' کلیک کنید
4. نام مناسب برای rule را در قسمت Filter name بنویسید.
5. سپس از قسمت For incoming mail گزینه matching any of the following rules را انتخاب کنید. بخش اول را به from تغییر دهید و در بخش آخر آدرس رایانامه‌‌ای که می‌خواهید نامه‌های آن به رایانامه دیگر انتقال پیدا کند را وارد کنید. (توجه: در صورتیکه آدرس‌های دیگری نیز در این گروه قرار می‌گیرند برای اضافه کردن آن‌ها بر روی دکمه + کلیک کنید و مانند قبل عمل کنید.)
6. سپس در قسمت Action گزینه Redirect message to را کلیک نموده و روبروی آن آدرس رایانامه مورد نظر برای ارسال نامه‌ها را وارد نمایید.
7. روی Save کلیک کنید.

در سرویس پست الکترونیکی دانشگاه امکان ارسال پیغام خودکار به آدرس پست الکترونیکی ارسال کننده نامه به چه صورتی می باشد؟
در صورتی که کاربر نیاز داشته باشد به تمامی نامه‌های خود پیغام خودکار بفرستد از طریق مراحل زیر لازم است اقدام نماید:

1. قسمت Settings در رایانامه را کلیک نمایید.
2. قسمت Filters را انتخاب کنید.
3. در بخش Filters روی دکمه '+' کلیک کنید.
4. نام مناسب برای rule را در قسمت Filter name بنویسید.
5. از قسمت For incoming mail گزینه All Messages را انتخاب کنید.
6. در قسمت Action گزینه Reply with message را کلیک نموده: در قسمت Message body متن نامه خود را وارد کنید، در قسمت Message subject عنوان نامه را وارد کنید، در قسمت Additional list of recipient e-mails آدرس رایانامه خود را وارد کنید و در قسمت How often send messages تعداد روزهایی که می‌خواهید این پیغام بطور خودکار ارسال شود را مشخص کنید.
7. روی Save کلیک کنید.

در صورتی که کاربر نیاز داشته باشد به یک یا چند نامه پیغام خودکار بفرستد از طریق مراحل زیر لازم است اقدام نماید:
1. قسمت Settings در رایانامه را کلیک نمایید.
2. قسمت Filters را انتخاب کنید.
3. در بخش Filters روی دکمه '+' کلیک کنید.
4. نام مناسب برای rule را در قسمت Filter name بنویسید.
5. سپس از قسمت For incoming mail گزینه matching any of the following rules را انتخاب کنید.
6. بخش اول را به from تغییر دهید و در بخش آخر آدرس رایانامه‌‌ای که می‌خواهید در پاسخ به ‌‌آن این نامه ارسال شود را وارد کنید. (توجه: در صورتیکه رایانامه‌های دیگری نیز در این گروه قرار می‌گیرند برای اضافه کردن آن‌ها بر روی دکمه + کلیک کنید و مانند قبل عمل کنید.).
7. سپس در قسمت Action گزینه Reply with message را کلیک نموده: در قسمت Message body متن نامه خود را وارد کنید، در قسمت Message subject عنوان نامه را وارد کنید، در قسمت Additional list of recipient e-mails آدرس رایانامه خود را وارد کنید و در قسمت How often send messages تعداد روزهایی که می‌خواهید این پیغام بطور خودکار ارسال شود را مشخص کنید.
8. روی Save کلیک کنید.


در سرویس پست الکترونیکی دانشگاه امکان ایجاد امضا به چه صورت می باشد؟
در صورتیکه متن مشابهی مانند نام، آدرس رایانامه و شماره تلفن را انتهای نامه‌های خود می‌نویسید با این امکان می‌توانید تنظیم کنید که متن مورد نظر شما به‌صورت اتوماتیک به انتهای نامه‌های شما اضافه شود:

1. قسمت Settings در رایانامه را کلیک نمایید.
2. قسمت Identities را انتخاب کنید.
3. بر روی آدرس رایانامه خود در ستون سمت چپ کلیک کنید.
4. فیلد Signature را انتخاب کنید.
5. در قسمت Signature متن مورد نظر خود را بنویسید.
6. در صورتیکه می‌خواهید فرمت خاصی مانند نوع خط و ... را به متن اعمال کنید گزینه HTML Signature را انتخاب کنید.


آیا امکانی وجود دارد که از باز کردن نامه توسط گیرنده مطلع شویم؟
بله، زمانی که نامه جدیدی را برای ارسال آماده می‌کنید از گزینه‌های بالای صفحه بر روی Message options (علامت چرخ‌ دنده) کلیک کنید و گزینه‌های Return receipt و Delivery status notification را انتخاب کنید.

آیا امکان ایجاد گروه در Address Book وجود دارد؟
قسمت Address Book در بالای رایانامه را کلیک نمایید، در بخش سمت چپ (Groups) روی علامت + کلیک کنید و نام مناسبی برای گروه مدنظرتان وارد کنید.
با تشکر از دانشگاه تهران
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به روابط عمومی دانشگاه می باشد.