برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
تاریخ آخرین بروزرسانی : پنجشنبه سوم خرداد 1397 ساعت 07:32
تاریخ : سه شنبه 10 بهمن 1396
کد 6179

پروژه جامعه ایمن ومروج سلامت سهند

   به گزارش روابط عمومی شبکه جامع وهمگانی سلامت شهرستان اسکو ، جلسه ارزیابی پروژه جامعه ایمن ومروج سلامت سهند باحضور دکترصومی ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی تبریز، دکترمحمدزاده ، فرماندارشهرستان اسکو ، دکترتبریزی ، رئیس دانشکده مرکزتحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی ، درمانی ودکترصادقی ، رئیس مرکزبین المللی حمایت ازجوامع ایمن وجمعی ازمسئولین شهرستانی برگزارگردید . درابتدای این جلسه دکترمحمدزاده ، ناظر عالی پروژه ، ضمن خوش آمدگویی به حضار ، گزارشی ازاقدامات فرمانداری وکمیته های پنجگانه ی پروژه درسطح شهرسهند ارائه وخاطر نشان شدند ، فرمانداری شهرستان اسکواقدامات لازم راجهت  هرچه بهتراجراشدن این پروژه درسهند انجام داده وادامه خواهد داد. درادامه دکترهاشمی اقدم ، سرپرست شبکه جامع وهمگانی سلامت شهرستان اسکو، مهندس جودت ، شهردارسهند ، سرگرد نعمتی ، فرمانده انتظامی شهرستان ، مهندس نجابت ، رئیس آموزش وپرورش شهرستان ونماینده بهزیستی شهرستان ، بعنوان روسای کمیته های پنجگانه پروژه ، گزارشی از اقدامات خود درراستای پروژه به حضار ارائه نموده وپیشنهاداتی دراین زمینه ارائه کردند. درادامه جلسه دکترصومی ، باتشکرازتمامی اعضای اجرایی این پروژه بخصوص فرماندارشهرستان ، برضرورت اطلاع رسانی این پروژه دربین اقشارمختلف مردم درشهرسهند وکارکنان ادارات اشاره ویادآورشدند اجرای پروژه جامعه ایمن ومروج سلامت درسهند باید بصورت پروژه ای فراگیر و باکمک گروههای مردم نهاد (سمن ها ) انجام گرفته ودرجهت ارتقای ایمنی وسلامت این شهر گامهای اساسی تری ، با اجرای این پروژه ، برداشته شود. درپایان دکترتبریزی ودکترصادقی ضمن تشکراز اقدامات انجام گرفته شده دراین پروژه ، ارزیابیهای خود را درزمینه ی پروژه بیان نموده وخاطرنشان شدند پروژه جامعه ایمن ومروج سلامت سهند ادغامی از دو طرح مجزاازهم بوده وبرای اولین باردرسطح ایران ودنیا ، درسهند اجرا میشود که به زودی نیزمورد ارزیابی نمایندگان سازمان بهداشت جهانی و مرکز بین المللی حمایت ازجوامع ایمن قرارخواهد گرفت .
  • نوشته شده
  • در سه شنبه 10 بهمن 1396
  • ساعت 08
  • توسط محمد رضا راثی
  • تعداد بازدید 466
  • تایید شده داود موسوی
  • در 1396/11/10
  • ساعت 9:8