برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
تاریخ : دوشنبه 6 شهريور 1396
کد 5009

معاونت بهداشت اعلام کرد:

تصویب سند سلامت روان کشور در شوراي عالی سلامت و امنیت غذایی

جذب بیش از 1538 نفر کارشناس سلامت روان در مراکز خدمات جامع سلامت در قالب طرح تحول سلامت/ اشتغالزایی بیش از 19100 نفر دانش آموخته های پزشکی و پیراپزشکی
 
اقدامات معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دولت یازدهم در حوزه های بهداشت، مدیریت شبکه، مراکز مجری برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی، مدیریت بیماریهای واگیر و غیرواگیر، سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد، سلامت دهان و دندان، جمعیت، خانواده و مدارس، بهبود تغذیه جامعه و سلامت محیط و کار اعلام شد.

به گزارش وبدا، اهم اقدامات چهار ساله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حوزه بهداشت به شرح زیر است:

حوزه بهداشت
در حوزه بهداشت شش برنامه اجرا شده است:
• برنامه ارایه خدمات نوین سلامت به روستاییان، شهرهای زیر بیست هزار نفر و عشایر
• برنامه ارایه خدمات نوین سلامت به حاشیه نشینان شهرها
• برنامه ارائه خدمات نوین سلامت به جمعیت شهرهای زیر 50 هزار نفر و تداوم آن به سایر شهرها
• ارتقای سواد سلامت جامعه با اجرای برنامه ملي ترويج و توسعه خودمراقبتی و توانمندسازی مردم
• برنامه تقویت و نهادینه سازی همکاریهای بین بخشی
• برنامه بهداشت عمومی، آب سالم، غذای ایمن و رژیم غذایی سالم، هوای پاک

مدیریت شبکه
برنامه تحول در حوزه بهداشت در مناطق شهری و حاشیه نشین
- تحت پوشش قرار دادن 53222451 نفر در مناطق شهری بالای 20 هزار نفر و حدود 52 میلیون نفر حاشیه نشین در پوشش مراقبت های اولیه سلامت قرار گرفتند. از این تعداد، پوشش 10160000 نفر جمعیت حاشیه نشین و ساکنین سکونتگاه های غیررسمی هستند که به مراقبت های اولیه سلامت دسترسی یافتند
- دسترسی بیش از 18700000 نفر از طریق مشارکت با بخش خصوصی (برون سپاری واحدهای ارائه دهنده خدمت) به خدمات سطح اول
- دسترسی بیش از 33400000 نفر از طریق مدیریت دولتی و با استراتژی خرید خدمت نیروی انسانی موردنیاز می توانند خدمات سطح اول را دریافت می کنند
- تامین 5 قلم داروهای مکمل برای جمعیت روستایی، حاشیه نشین و شهرها
- اختصاص یک پایگاه سلامت به ازای متوسط هر 12500 نفر جمعیت مناطق حاشیه نشین و شهری
- اختصاص یک مرکز خدمات جامع سلامت برای هر 25 تا 50 هزار نفر جمعیت مناطق حاشیه نشین و شهری
- بکارگیری و تبدیل وضعیت 18226 مراقب سلامت (یک نفر مراقب سلامت بازای هر 2000 تا 3000 نفر جمعیت مناطق حاشیه نشین و شهری) و بکارگیری 9903 نفر از طریق بخش خصوصی
- اشتغالزایی بیش از 19100 نفر دانش آموخته های پزشکی و پیراپزشکی
- راه اندازی و تبدیل وضعیت 4728 پایگاه سلامت ضمیمه و غیرضمیمه
- راه اندازی و تبدیل وضعیت 2113 مرکز خدمات جامع سلامت
- تعمیر و تجهیز 4070 واحد ارائه دهنده خدمت در مناطق شهری
- احداث، تکمیل و خرید 250 مرکز خدمات جامع سلامت و پایگاه سلامت در مناطق شهری و حاشیه شهرها در سالهای 1393 و 1394 و آغاز عملیات احداث حدود 2000 واحد شهری در سال 1395

گزارش مربوط به گسترش واحدهای ارائه دهنده خدمت در این مناطق تا آذر 1395 به قرار زیر است:
- ارائه خدمت 2113 مرکز خدمات جامع سلامت به جمعیت تحت پوشش برنامه و اداره 303 مرکز به روش برون سپاری و 1810 مرکز به روش دولتی
- ارائه خدمت 4782 پایگاه سلامت به جمعیت تحت پوشش برنامه و اداره 1674 پایگاه به روش برو نسپاری و 3054 پایگاه به روش دولتی.
- از تعداد 2113 مرکز خدمات جامع سلامت فعال شده در مناطق شهری بالای 20 هزار نفر، 332 مرکز در مناطق حاشیه نشین قرار دارند
- از 4728 پایگاه سلامت فعال شده، تعداد 747 پایگاه در منطقه حاشیه نشین مستقر هستند.

- جمعیت تحت پوشش خدمات و مراقبت های اولیه بهداشتی درمانی (خدمات نوین سلامت) به روستاییان، شهرهای زیر بیست هزار نفر و جمعیت عشایر (پزشک خانواده و بیمه روستایی) و در سال 1392 حدود 23 میلیون نفر به 28 میلیون نفر افزایش داشته که از این تعداد حدود 22 میلیون نفر دارای دفترچه بیمه روستایی هستند.
 
مراکز مجری برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی
• تعداد 4105 مراکز مجری برنامه پزشک خانواده روستایی در سال 1395 شامل 2582 مرکز روستائی و 1523 مرکز خدمات جامع سلامت شهری می باشد. تامین 436 قلم داروی اساسی و 7 قلم مکمل دارویی برای کلیه مراکز مجری برنامه در روستاها و ارائه خدمات دارویی توسط 4135 داروخانه فعال در قالب 1125 داروخانه دولتی و 3010 داروخانه غیر دولتی در سال 95
• ارائه خدمات آزمایشگاهی توسط 3089 آزمایشگاه فعال در برنامه (2765آزمایشگاه دولتی و 324آزمایشگاه از طریق خرید خدمت از بخش غیر دولتی ) و ارائه خدمات رادیولوژی در 1712 مرکز دولتی و 250 مرکز غیر دولتی
• ارائه خدمت 6641پزشک، 5377 ماما، 806پرستار،1503 نیروی آزمایشگاه و 98 نیروی رادیولوژی در سال 95 در مراکز مجری برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی
• تكميل پوشش برنامه ارايه خدمات بهداشت دهان و دندان به روستاييان در قالب 13 خدمت دندانپزشکی رایگان برای گروه های هدف
• افزایش تعداد واحد دندانپزشکی از 120 واحد به 845 واحد و ارتقاء خدمات به دانش آموزان از یک میلیون به 5 میلیون خدمت

مدیریت بیماریهای واگیر
• تجهیز و ساخت سردخانه مرکزی واکسن و مواد بیولوژیک براساس دستورالعمل های سازمان جهانی بهداشت، در سال 94
• عدم رخداد همه گیری بیماری وبا بعد از حدود 40 سال در سال 93، در سال 94 تنها یک مورد عدم رخداد بیماری وبا از ابتدای سال 95 تاکنون
• جرای مراحل پایانی برنامه حذف مالاریا براساس تعهدات بین المللی و ملی که منجر به کاهش موارد انتقال محلی بیماری مالاریا از 407 مورد در سال 92 به کمتر از 50 مورد تا پایان سال 95
• مدیریت و کنترل بیماری کروناویروس در کشور
• کنترل بیماری های بازپدید و نوپدید
• اجرای نظام مراقبت سندرمیک برای تقویت برنامه مقررات بهداشتی بین المللی و تقویت نظام جاری ثبت و مراقبت بیماری های واگیر کشور
• ماده شدن بخش بستری جهت بیماران مبتلا به سل مقاوم به درمان از یک بخش به 4 بخش
• راه اندازی و تکمیل 9 آزمایشگاه پیشرفته سل در کشور
• تجهیز 4 آزمایشگاه مرجع منطقه ای سل به دستگاه GeneXpert برای اولین بار در کشور و کاهش زمان تشخیص از 2 ماه به کمتر از 90 دقیقه
• تشکیل شبکه آزمایشگاهی پیشرفته تشخیص follow up بیماری AIDS در کشور به تعداد 14 آزمایشگاه
• ایجاد شبکه پزشکان درمانگر ایدز و آموزش بیش از 200 نفر پزشک در نظام سلامت کشور در راستای تحقق اهداف دسترسی همگانی به ارائه خدمات سرپایی به مبتلایان
• تدوین برنامه چهارم استراتژیک کنترل HIV و ایدز و تصویب آن در شورای عالی سلامت
• راه اندازی سامانه IT نظام مراقبت HIV و TB و اضافه شدن آن به نظام مراقبت جاری کشور.
• راه اندازی باشگاه های مشاوره و سلامت نوجوانان و جوانان برای کنترل رفتارهای پرخطر جنسی و اعتیاد و پیشگیری از ایدز و بیماری های آمیزشی.
• اضافه نمودن واکسن پنتاوالان و اجرای واکسیناسیون آن در برنامه ایمن سازی جاری کشور از آبان ماه سال 94
• اجرای برنامه حذف سرخک، سرخجه براساس تعهدات بین المللی و ملی و انجام کمپین واکسیناسیون 2 میلیون نفر در مناطق پرخطر جنوب شرق کشور با پوشش 99 درصد در سال 94
• طراحی و تدوین برنامه حذف هپاتیت های ویروسی تا سال 2030 براساس تعهد بین المللی، واکسیناسیون 350000 نفر زندانی در سال 94 بر علیه بیماری هپاتیت با همکاری سازمان زندانها و برنامه ریزی برای 300000 زندانی دیگر در سال 95
• ارائه کلیه خدمات بهداشتی اولیه از قبیل غربالگری بیماری های واگیر، انجام واکسیناسیون و سایر خدمات بصورت رایگان به توصیه مقام معظم رهبری برای کلیه مهاجرین و اتباع بیگانه که بصورت رسمی و غیررسمی در ایران حضور دارند.
 
 
مدیریت بیماری های غیرواگیر
• تدوین سند ملی پیشگیری از بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر
• انجام هفتمین دوره پیمایش کشوری عوامل خطر بیماری های غیر واگیر (STEPS) (1395-1394)
• ادغام برنامه ایراپن در نظام ارائه مراقبت های اولیه بهداشتی (نیمه دوم سال 1395) تحت عنوان خدمات نوین سلامت با هدف پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط
• تدوین و ابلاغ برنامه غربالگری کم شنوایی دائمی نوزادان و کودکان کشور در نظام سلامت در دانشگاه های سراسر کشور
• انعقاد تفاهم نامه با سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در جهت کاهش 25 % مرگ ناشی از حوادث ترافیکی در بین ساکنین روستاهای کشور
• غربالگری بیش از 6 میلیون نوزاد برای بیماری کم کاری تیروئید نوزادان و شناسایی و درمان به هنگام بیش از 12000 نوزاد مبتلا و پیشگیری از عقب ماندگی ذهنی در همه آنها
• طراحی و اجرای نظام گزارش مراقبت بیماری فشار خون و بیماران دیابتی در سامانه پورتال معاونت بهداشت
• ادغام برنامه فعالیت بدنی در نظام ارائه خدمات اولیه بهداشتی در قالب بخشی از خدمات نوین سلامت
• تدوین محتوای ادغام برنامه پیشگیری از حوادث در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه با اولویت حوادث ترافیکی
• تغییر نظام جمع آوری اطلاعات حوادث با استفاده از سیستم HIS بیمارستانی
• ماده سازی و راه اندازی سامانه یکپارچه مدیریت اطلاعات سرطان (سیمای سرطان) و ارتقاء برنامه ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت

مدیریت خطر بلایا
• ارتقای شاخص میزان آمادگی خانوار برای بلایا از 8.5 در سال 1391 به 9.3 درصد در سال 1394
• ارتقای شاخص آمادگی عملکردی مراکز بهداشتی در برابر بلایا از 21درصد در سال 92 به 29درصد در سال 94
• ارتقای شاخص ایمنی غیر سازه ای مراکز بهداشتی در برابر بلایا از 31 درصد در سال 92 به 36 درصد در سال 94
• ارتقای شاخص ایمنی سازه ای مراکز بهداشتی در برابر بلایا از 14درصد در سال92 به 21 درصد در سال 94
• ارتقای ایمنی کلی مراکز بهداشتی در برابر بلایا از 22 درصد در سال 92 به 29 درصد در سال 94
• سطح ایمنی مراکز بهداشتی در برابر بلایا 3 از 10 در سال 1392 و 1394
• بیمه واحدهای بهداشتی در برابر حوادث و بلایا
• تشکیل کمیته ملی معلولیت و حوادث
• برگزاری بیش از 30 دوره کارگاه های DRM ، مدیریت خطر بلایا، EOPt، TOT، ارتقاء ایمنی سازه ای و غیر سازه ای برای مدیران، مربیان و کارشناسان مرتبط

سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد:
سلامت روان:

• تصویب سند سلامت روان کشور در شوراي عالی سلامت و امنیت غذایی
• جذب بیش از 1538 نفر کارشناس سلامت روان در مراکز خدمات جامع سلامت از طریق طرح تحول
• افزایش جمعیت تحت پوشش برنامه هاي سلامت روان در مناطق شهري از 5% به 25%
• افزایش 20درصدي دسترسی مردم به خدمات سلامت روان در مناطق شهری
• شناسایی 9% از بیماران دارای اختلال روانپزشکی در جمعیت غربالگری شده تحت پوشش مراکز خدمات جامع سلامت در سال 95
• توانمندسازی بیش از10% والدین دارای کودک 2 تا 17 سال تحت پوشش مراکز خدمات جامع سلامت در حوزه مهارت های فرزندپروری
• افزایش تعداد تخت های روانپزشکی در بیمارستان های عمومی به تعداد 1274 تخت از اردیبشهت ماه 1394 تا پایان بهمن ماه 1395

اعتیاد:
خدمات پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد در نظام مراقبت های اولیه ( طرح تحول سلامت):
• تدوین بسته های خدمتی و برگزاری کارگاه های آموزشی و توانمندسازی تیم خدمات بهداشتی درمانی جهت ارایه خدمات پیشگیری و درمان اختلالات مصرف دخانیات، مواد و الکل در نظام بهداشتی کشور
• ارایه خدمات ارزیابی و مشاوره ای پیشگیری از مصرف دخانیات، مواد و الکل در مراکز بهداشتی – درمانی کشور
• ارایه خدمات درمانی و مراقبت های روانشناختی در مراکز جامع سلامت شهری جهت بیماران دارای اختلالات مصرف دخانیات، مواد و الکل
• آموزش 6450 نفر از کارکنان تحت پوشش وزارت بهداشت در برنامه آموزشی پیشگیري اولیه از اعتیاد در خانواده

• تولید دانش و تدوین بسته های خدمتی و آموزشی پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد
• بسته آموزشی خدمات پیشگیری، درمان و کاهش آسیب اختلالات مصرف الکل، مصرف سیگار ویژه کارشناس مراقب/ بهورز، کارشناس روان و پزشک

خدمات کاهش آسیب مصرف مواد
• افزایش تعداد مراکز کاهش آسیب ویژه ساماندهی معتادان بی خانمان از سال 1392در طرح تحول سلامت
1. افزایش مراکز کاهش آسیب گذری ثابت از تعداد 76 مرکز به 104 مرکز در سراسر کشور
2. افزایش تیم سیار کاهش آسیب از 112 به تعداد 156 تیم سیار
3. افزایش دسترسی بیماران پرخطر به خدمات کاهش آسیب با تجهیز 3 خودروی ون سیار( به صورت پایلوت)
• راه اندازی 9 مرکز خدمات سلامت روان جامعه نگر در برخی از استان ها و شهرستان ها
 
 
سلامت اجتماعی:
• ادغام برنامه غربالگری و مداخلات عوامل خطرسلامت اجتماعی در نظام نوین مراقبتهای بهداشتی
• اولین پیمایش ملی مقیاس سنجش سلامت اجتماعی ایرانیان
• تدوین شاخص ها و مقیاس سنجش سلامت اجتماعی کودکان و نوجوانان (18-6 سال)
• نظام ثبت شاخص های سلامت اجتماعی کودکان و بزرگسالان
• توسعه تختهای روانپزشکی و استانداردسازی بخشها و اورژانسهای روانپزشکی در بیمارستانهای عمومی و تک تخصصی روانپزشکی

دفتر سلامت دهان و دندان
• کاهش شاخص میزان پوسیدگی(DMFT) در کودکان 12 ساله در برنامه کشوری ارتقای سلامت دهان و دندان دانش آموزان ابتدایی براساس توافقنامه مربوطه
• افزایش بهره مندی از خدمات سلامت دهان و دندان به ویژه درمناطق روستایی و محروم، همراه کردن بیمه ها و کاهش پرداخت از جیب مردم در برنامه های پزشک خانواده روستایی و شهری
• افزایش سهم دولت در ارائه خدمات سلامت دهان و دندان از طریق راه اندازی مراکز تجمیعی دندانپزشکی و فعال سازی شیفت عصر مراکز خدمات جامع سلامت
• اجرای برنامه کشوری ارتقای سلامت دهان و دندان دانش آموزان ابتدایی
• اجرای برنامه ارائه خدمات سلامت دهان و دندان در قالب پزشک خانواده روستایی و شهری
• راه اندازی مراکز تجمیعی دندانپزشکی و فعال سازی شیفت عصر مراکز خدمات جامع سلامت
• راه اندازی تعداد 92 مرکز تجمیعی دندانپزشکی در کشور در سطح شهرها تا پایان سال 95

سلامت جمعیت، خانواده و مدارس
• تبیین سیاست های کلی جمعیت
• ارائه راهکارها و پیشنهادهای اجرایی سازی سیاست های کلی جمعیت
• شروع برنامه پیشگیری از ناباروری و کاهش عواقب قابل اجتناب
• افزایش بارداری های ارادی و برنامه ریزی شده،
• کاهش بارداری های پرخطر
• کاهش سقط غیرقانونی و غیر شرعی
• بهبود کيفيت مراقبت های روتین بارداری، زایمان و پس از زایمان در کلیه سطوح
• بهبود کیفیت خدمات فوریت های مامایی به خصوص در بیمارستان ها و مراکز زایمانی
• افزايش دسترسي به خدمات فوريت هاي مامائي و زايمان، ترویج زایمان طبیعی و ایمن
• فعال سازي كميته هاي بررسي مرگ نوزادان در دانشگاه ها و مراكز درماني
• تدوین و چاپ کتب راهنمای جامع مراقبت کودک سالم و کتاب های پیشگیری از آسیب های کودکان
• هماهنگی، همکاری و مشارکت با سازمان ها و نهادهای همکار در آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی
• اجرای برنامه مدارس مروج سلامت درحدود18000مدرسه
• راه اندازی مراکز مشاوره بلوغ در مراکز استان ها
• ترویج ازدواج سالم درجوانان
• اجرای نظام مراقبت سلامت جوانان درزمينه رفتارهاي مخاطره آميز
• راه اندازی سامانه خود مراقبتی برای میانسالان
• تقویت برنامه خود مراقبتی در راستای کاهش علل مرگ زودهنگام
• کاهش بروز بیماری تالاسمی در کشور از 1000 تولد در سال به كمتر از 200 مورد در سال
• مشاوره فرزند آوری به 60 درصد از زوجین تک فرزند و بدون فرزند

بهبود تغذیه جامعه
• آموزش 49342 نفر مراقبین سلامت ، بهورزان و کاردان های بهداشت خانواده در خصوص مراقبت های تغذیه ای گروههای سنی مختلف در سال 1395
• آموزش 42376 نفر از کارکنان سایر بخش ها در خصوص تغذیه سالم در سال 1395
• آموزش 29565 نفر از فروشندگان مواد غذایی و نانوایان در خصوص تغذیه سالم و کاهش مصرف نمک در سال 1395
• برگزاری بیش از 20 دوره و کارگاه آموزشی برای مدیران استانی، گسترش شبکه، مربیان آموزشگاه های بهورزی و مدیران برنامه بهبود تغذیه
• آموزش 540973 زنان و مادران باردار در کلاس های آموزش گروهی در مراکز خدمات جامع سلامت : آموزش به سایر گروهها :197049
• مشاوره تغذیه برای 144626 نفر در مرکز جامع خدمات سلامت در31 دانشگاه علوم پزشکی
• مشاوره تغذیه و تنظیم رژیم غذایی توسط کارشناسان تغذیه در مراکز جامع خدمات سلامت برای 590955 نفر بیمار مبتلا به دیابت، دیس لیپیدمی ، فشار خون بالا ، اضافه وزن و چاقی، سوءتغذیه و کم خونی در 31 دانشگاه علوم پزشکی کشور
• مکمل یاری و توزیع رایگان مکمل 50 هزار واحدی ویتامینD برای حدود 5 میلیون نفر دانش آموز دختر و پسر دبیرستانی در سطح کشور در هر سال تحصیلی از سال 1393 تا کنون
• مکمل یاری رایگان و توزیع ویتامین D برای حدود 6 میلیون نفر از زنان میانسال و حدود یک میلیون و 400 هزار نفر از سالمندان و 124 هزار نفر جوانان 18 تا 30 سال از طریق پایگاه های سلامت و خانه های بهداشت
• آغاز اجرای مکمل یاری ویتامین D با دوز روزانه 1000 واحد بین المللی برای 200/1 میلیون مادر باردار از سال 1396
• اجرای برنامه مکمل یاری مولتی ویتامین مینرال حاوی 150 میکرو گرم ید به منظور پیشگیری و کنترل کمبود ید و هیپوتیروئیدی مادرزادی نوزاد برای کلیه مادران باردار تحت پوشش شبکه بهداشتی درمانی کشور از سال 1393
 
• گسترش برنامه مکمل یاری و توزیع رایگان مکمل آهن به منظور پیشگیری و کنترل کم خونی فقر آهن برای دانش آموزان دختر دبیرستانی دوره اول و دوره دوم متوسطه برای 2و نیم میلیون دختر دانش آموز در هر سال تحصیلی .
• اجرای برنامه پایلوت غنی سازی آرد با ویتامین علاوه بر آهن و اسید فولیک و فراهم کردن مقدمات برنامه ملی غنی سازی آرد با ویتامین D به منظور تامین ویتامین مورد نیاز روزانه
• تهیه 350 هزار پوستر آموزشی با عناوین کاهش مصرف قند ، نمک و چربی و ارزش غذایی حبوبات و توزیع در 100 هزار مدرسه در کشور و واحد های بهداشتی درمانی
• تعداد 5152 برنامه های رادیویی و تلویزیونی و زیر نویس تلویزیونی در خوص تغذیه سالم
• تهیه و توزیع پمفلت ها و بروشورهای آموزشی با موضوعات تغذیه و الگوی غذایی سالم به تعداد 3 میلیون و 300 هزار عدد
• تهیه و نصب بیش از 900 هزار تراکت ، بنر و بیلبورد های آموزشی تغذیه سالم
• برگزاری حدود 20 هزار جشنواره و نمایشگاه و همایش غذای سالم و برپایی حدود 3400 غرفه و ایستگاه مشاوره تغذیه و تن سنجی در پارک ها و فضاهای عمومی
• ارسال پیامک آموزشی در خصوص کاهش مصرف قند ، نمک و چربی به تعداد 453264 پیامک
• برگزاری جلسات آموزشی تغذیه سالم برای کارکنان بهداشتی :62645 نفر
• برگزاری جلسات آموزشی تغذیه سالم برای کارکنان سایر بخش ها:392042 نفر
• آموزش توسط کارشناسان تغذیه در سطح مدارس کشور برای :955373 نفر دانش آموز
• بازنگری و کاهش میزان نمک در نان از 3/2 درصد به یک درصد و اجرای اجباری استاندارد نان .
• تشکیل ستاد ملی کاهش مصرف قند ، نمک و چربی با حضور نمایندگان سازمان ملی استاندارد ، سازمان غذا و دارو ، انجمن صنایع غذایی و سایر ذینفعان و بازنگری استاندارد و کاهش میزان نمک و قند در 40 محصول غذایی
• طراحی سامانه شناسایی خانوارهای ناامن غذایی در 8 استان کم برخوردار کشور و اجرای برنامه های مداخله ایی جامعه محور در مناطق شناسایی شده در هر استان با محوریت استاندار و مشارکت کلیه ذینفعان در قالب کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی
• تدوین راهنمای مدیریت تغذیه در بحران و آموزش 506 نفر از مسئولین برنامه در سطح استان و شهرستان

سلامت محیط و کار
بهداشت محیط

• راه اندازی 41 دفتر خدمات سلامت در دانشگاه های علوم پزشکی کشور
• تجهیز آزمایشگاه های مرجع بهداشت محیط و حرفه ای
• ارتقا برنامه وضعیت تجهیز بیمارستان¬ها به سیستم های غیر سوز بی خطر ساز پسماند با پوشش بیش از 90 درصد
• ممنوعیت کامل استعمال مواد دخانی به ویژه قلیان در اماکن عمومی در30 دانشگاه علوم پزشکی کشور
• توسعه و اجرای برنامه ایمنی آب در کلیه مراکز استان های کشور، پایلوت برنامه ایمنی آب در 3 سامانه آبرسانی روستایی
• اجرای کمپین ملی " قلیانها را گلدان کنیم" از خرداد ماه 1395 تا کنون برای حمایت طلبی و فرهنگ سازی کاهش مصرف قلیان در جامعه
• ارتقای فعالیت سامانه بهداشت 190 به صورت 24 ساعته با همکاری بخش خصوصی و به کارگیری 28 نفر کارشناس
• دائمی نمودن استانداردهای ملی پیوست سلامت درقانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
• عقد تفاهم نامه وزارت بهداشت با وزارت آموزش و پرورش و سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص بهداشت مدارس و آرد و نان
• تشکیل کمیته های کشوری مدیریت پسماندهای پزشکی، و بهداشت محیط بیمارستانها
• پیشرفت 80 درصدی حذف قلیان در دانشگاههای بزرگ و شهرهای کلان

بهداشت حرفه ای
• توسعه 686 شرکت خصوصی برای ارائه خدمات تخصصی بهداشت حرفه ای به کارفرمایان و مدیران اجرایی در سه سطح 1و2و3
• توسعه آزمایشگاه رفرانس منطقه ای کنترل کیفیت خدمات بهداشت حرفه ای در 17 دانشگاه علوم پزشکی کشور
• رسیدگی به 800 هزار پرونده متقاضیان مشاغل سخت و زیان آور
• اجرای برنامه مدیریت ایمنی شیمیایی مشتمل بر: تهیه و ابلاغ برنامه عملیاتی مدیریت حوادث شیمیایی، تهیه 10 راهنماهای فنی در خصوص مدیریت ایمنی شیمیایی و حوادث شیمیایی
• اجرای برنامه ای ارگونومی شامل:
• بازنگری و بومی سازی استانداردهای میز و صندلی دانش آموزان بر اساس ابعاد آنتروپومتری دانش آموزان ایرانی،
• وارد نمودن مباحث ارگونومی در کتب درسی دانش آموزان
• اصلاح 6 هزار و 780مورد از سامانه های حمل بار نامناسب
• کنترل عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار شامل: كارگاههاي دارای گرما و رطوبت اصلاح شده 13درصد، درصد كارگاههاي با روشنایی اصلاح شده به میزان24 درصد، كارگاههاي با عامل صدای زیان آور كنترل شده به میزان 8 درصد
• پایش و ارتقای سطح سلامت رانندگان حرفه ای به منظور کاهش تصادفات شامل: افزایش پوشش معاینات سلامت شغلی رانندگان حرفه ای و ساماندهی آن، طرح ساماندهی معاینات رانندگان حمل و نقل عمومی در حوادث ترافیکی منجر به فوت یا جرح شدید
آموزش و ارتقای سلامت
 
• اجرای کمپین "سال نو، حال نو" برای نوروز 96 با تولید 18 تیزرسفیران سلامت و با بیش از 18میلیون بازدید در فضای مجازی در فروردین96
• اجرای 2 دوره کمپین ایمن برانیم برای کاهش حوادث ترافیکی نوروز 95 و 96 با هماهنگی راهورناجا و با نصب 2100 بیلبورد در 6 معبر پرتردد ترافیکی کشور و تولید و پخش مجموعه تیزرهای آموزشی رادیویی و تلویزیونی مربوطه
• آموزش 250 هزار نفر از پرسنل کادر و 130 هزار نفر پرسنل وظیفه ارتش جمهوری اسلامی ایران و 8000 نفرسرباز سپاه در زمینه ازدواج شاد و پایدار
• آموزش 350 هزار مادر باردار در مورد راهنمای خودمراقبتی دوران بارداری
• آموزش ضمن خدمت 500 هزار معلم در زمینه راهنمای جامع آموزش سلامت در مدارس
• برپایی دو دوره نمایشگاه سراسری پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت در تمامی مراکز استان ها و شهرستان های کشور و اجرای 60 نمایشگاه دانستنی های ازدواج سالم و 300 نمایشگاه خطرسنجی سکته های قلبی، مغزی و سرطان در دانشگاه های علوم پزشکی کشور
• آموزش 800 هزار دانشجو در زمینه "دانستنی های ازدواج سالم" و "ازدواج 18+"
• تولید و پخش مستند خیرین سلامت در 30 قسمت 30 دقیقه ای از شبکه مستند سیما
• تولید 300 عنوان تیزررئال سلامت، 140 قسمت دیرین دیرین سلامت و 12 قسمت انیمیشن سالم ناسالم و پخش در شبکه های صدا و سیما و فضاهای مجازی
• ساماندهی آموزش های گروهی در مراکز ارایه خدمات بهداشتی درمانی کشور بر اساس راهنماهایخودمراقبتی و مبتنی بر سامانه سیب
• راه اندازی سایت آوای سلامت دفتر آموزش و ارتقای سلامت به آدرس iec.behdasht.gov.ir (کلیه راهنماهای خودمراقبتی و رسانه های آموزشی تولید شده مورد اشاره در این گزارش در این سایت قابل مشاهده و دریافت است)
  • نوشته شده
  • توسط پروین جوادی
  • تعداد بازدید 457
  • تایید شده
  • در 1396/06/06
  • ساعت 8:51