برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
تاریخ : يکشنبه 18 تير 1396
کد 4695

گزارش کامل برگزاری اولین همایش منطقه‌ای اوتیسم

اولین همایش منطقه‌ای اوتیسم در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز - - - - - - - - -

اولین همایش منطقه‌ای اوتیسم در تاریخ ۱۴ تیرماه توسط مرکز جامع اوتیسم دانشگاه علوم پزشکی تبریز و با همکاری انجمن اوتیسم ایران ٬ معاونت اجتماعی و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در دانشکده‌ی پزشکی تبریز برگزار گردید.
اولین همایش منطقهای اوتیسم در تاریخ ۱۴ تیرماه توسط مرکز جامع اوتیسم دانشگاه علوم پزشکی تبریز و با همکاری انجمن اوتیسم ایران ٬ معاونت اجتماعی و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در دانشکدهی پزشکی تبریز برگزار گردید. اهداف برگزاری این همایش عبارت بودند از:
 • ایجاد بستر مناسب برای تعامل بیشتر بین سازمان های مردم نهاد و مراجع علمی در جهت پیشبرد برنامههای مرتبط با اوتیسم
 • آشنایی متقابل مرکز جامع اوتیسم دانشگاه علوم پزشکی تبریز و انجمن اوتیسم ایران از فعالیت های یکدیگر در جهت افزایش همکاری.
 • برگزاری برنامه ای علمی با هدف ارتقای دانش و عملکرد درمانگران حوزه ی اوتیسم مطابق با رسالت های مرکز جامع اوتیسم دانشگاه علوم پزشکی تبریز.  
 • تلاش برای ایجاد هماهنگی بیشتر سازمان های دولتی مختلفی که در زمینهی اختلالات طیف اوتیسم فعال و وظیفه مند هستند.
 • تلاش برای ایجاد همگرایی در دانشگاه های منطقه در زمینه اداره ی برنامه های مربوط به اختلالات طیف اوتیسم.
این همایش که با حضور قایم مقام محترم ریاست دانشگاه علوم پزشکی تبریز٬ مشاور ارشد وزیر بهداشت در امور توانبخشی٬ ریاست اداره توانبخشی وزارت بهداشت٬ مدیر عامل و دست اندرکاران انجمن اوتیسم ایران٬ دبیر انجمن گفتاردرمانی و مسولین مرکز جامع اوتیسم دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار گردید٬ شامل مجموعه سخنرانی ها و کارگاههایی بود که برای متخصصین و والدین برگزار گردید
آقای دکتر طاهراقدم قائم مقام محترم ریاست دانشگاه علوم پزشکی تبریز با سخنان خود در زمینه ی سیاستهای کلی دانشگاه در زمینه مواجهه با این اختلالات شروع کننده ی این همایش بودند. ایشان در سخنان خود بر لزوم همکاری های بین بخشی و تیمی در مواجهه با مشکلات موجود در زمینه ی شناخت و درمان اوتیسم تاکید کردند و بخصوص نقش سازمان های مردم نهاد را در این زمینه مورد توجه قرار دادند. ایشان همچنین اعلام نمودند که دانشگاه علوم پزشکی تبریز با تمام توان و امکانات خود در این زمینه تلاش خواهد نمود و از فعالیت های موثر حمایت خواهد کرد. در ادامه٬ دکتر ایوب مالک مدیر گروه روانپزشکی دانشگاه و دبیر علمی همایش اهداف و برنامه های مرکز جامع اوتیسم دانشگاه علوم پزشکی تبریز و همایش را برای حاضران تشریح نمودند. دکتر مالک برنامه های ثبت٬ غربالگری ٬ تشخیص گذاری نظام مند ٬ آموزش گروه های هدف مختلف ٬ پژوهش های هدفمند و کاربردی ٬ مداخلات درمانی محدود و تلاش برای ایجاد هماهنگی های بین بخشی را به عنوان رئوس برنامه های مرکز ذکر کردند. سپس آقای دکتر جغتایی مشاور ارشد وزیر بهداشت در امور توانبخشی در سخنرانی خود وضعیت حاضر اوتیسم در کشور را مورد بحث قرار دادند و برنامههای ملی در این زمینه و چشم انداز آینده را تشریح نمودند.  ایشان همچنین از تدوین سند ملی اوتیسم و اجرای آزمایشی آن در آینده ای نزدیک خبر دادند. در ادامه دکتر حسن شاهرخی روانپزشک کودک و نوجوان و استادیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز آخرین یافتهها ی علمی در مورد نوروبیولوژی اوتیسم را مورد بحث قرار دادند. دکتر ایوب مالک به عنوان روانپزشک کودک و نوجوان و استاد گروه روانپزشکی٬ دستاوردهای علمی جدید در زمینهی دارو درمانی اوتیسم را مطرح نمودند. آقای مصباح انصاری درمانگر برجسته ی اوتیسم در باره ی رفتاردرمانی اوتیسم سخنرانی کردند ٬ سپس آقای دکتر مهدی علیزاده رییس اداره توانبخشی وزارت بهداشت درباره مداخلات شناختی در اوتیسم سخنرانی کردند و در نهایت آقای دکتر فرهنگ دوست گفتار درمانگر و عضو هیئت مدیر ه ی انجمن گفتار درمانی٬ اصول گفتاردرمانی اوتیسم را مطرح نمودند.
برنامه های بعدازظهر همایش با برگزاری چهار کارگاه آموزشی پیگیری شد: آقای مصباح انصاری درمانگر اوتیسم و دارای مدرک بین المللی PRT٬ کارگاه رفتار درمانی اوتیسم را برای والدین و کارشناسان برگزار کردند. آقای توکلی کاردرمانگر و مسئول آموزش انجمن اوتیسم ایران نیز کارگاه اختلالات حسی در اوتیسم را برای والدین و کارشناسان اداره نمودند. آقای دکتر مهدی علیزاده کاردرمانگر و دکترای علوم اعصاب ٬ کارگاه مداخلات شناختی و آقای دکتر فرهنگ دوست گفتار درمانگر و دکترای علوم اعصاب ٬ کارگاه گفتار درمانی اوتیسم را برای درمانگران  برگزار کردند.
برنامه های سخنرانی و بخصوص کارگاه های آموزشی با استقبال بسیار خوبی از سوی مخاطبین ( شامل والدین و درمانگران) مواجه گردید که خود تاکید ی بود بر لزوم ادامه ی برنامههای جامع تر آموزشی در این حوزه. مذاکراتی برای چگونگی اجرای برنامه های آتی در این زمینه صورت گرفت و مرکز جامع اوتیسم دانشگاه علوم پزشکی تبریز عزم خود را برای پیگیری سازماندهی شده ی برنامههای آتی اعلام نمود.
در حاشیه ی این همایش٬ یک پانل بحث و گفتگو برگزار شد. شرکت کنندگان در این پانل عبارت بودند از: مسئولین برنامه های دانشگاهی اوتیسم در تبریز٬ ریاست اداره ی توانبخشی وزارت بهداشت ٬ مدیر عامل و مسئولین انجمن اوتیسم ایران٬ مسئولین و نمایندگان انجمن های مردم نهاد فعال در حوزه ی اوتیسم و نمایندگانی از بعضی از دانشگاه های منطقه. محورهای بحث در این پانل عبارت بودند از:
 • لزوم همگرایی بیشتر سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه ی اوتیسم در جهت پیشبرد برنامههای مرتبط با اوتیسم در استان و کشور. در این زمینه قرار شد که انجمن اوتیسم ایران با جمع بندی مشکلات موجود در این زمینه ٬ راهکارهای عملیاتی برای رفع این مشکلات را اجرا نماید و در یک بازه ی زمانی مناسب گزارش آن را ارائه نماید.
 • گزارشی از برنامه های ملی در زمینه ی اوتیسم و نقش دانشگاه ها ارائه شد ومورد بحث قرار گرفت و پیشنهاداتی در این زمینه مطرح گردید. قرار شد این پیشنهادات مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
 • تاکید بر لزوم هماهنگی بین نهادهای مختلف در حوزهی اختلالات طیف اوتیسم. مقرر شد که مرکز جامع اوتیسم دانشگاه علوم پزشکی تبریز برنامههای هدفمندی برای ایجاد و ارتقای این همگرایی ها اجرا نماید و گزارش آن را در فرصتی مناسب ارائه دهد.
 • تاکید بر لزوم همگرایی ساختارمند بخش های مختلف دانشگاه علوم پزشکی تبریز در جهت پیشبرد برنامههای مرتبط با اوتیسم در دانشگاه. مقرر شد برنامه های عملیاتی در این زمینه تدوین و اجرا گردد و گزارش آن در فواصل مختلف ارائه و در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد.
 • بر لزوم ادامه ی برنامه های بین دانشگاهی منطقه ای در این زمینه تاکید گردید و قرار شد که دانشگاه علوم پزشکی تبریز به عنوان قطب منطقهای شمال غرب کشور پیگیر ارائه و اجرا ی این برنامه ها گردد.
در پایان مسئولین انجمن اوتیسم ایران از مرکز جامع اوتیسم دانشگاه علوم پزشکی تبریز مستقر در بیمارستان اسدآبادی بازدید نمودند و در نشستی با ریاست محترم بیمارستان آقای دکتر جباری و مسولین مرکز اوتیسم ضمن ارائه پیشنهاد اتی برای ارتقای فعالیت های مرکز٬ بر ادامه ی همکاری ها در جهت پیشبرد اهداف بلندمدت تاکید شد.
 
 
آلبوم تصاویراولین همایش منطقه‌ای اوتیسم در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز - - - - - - - - -

4
4
3
3
2
2
9
9
8
8
7
7
6
6
4
4
3
3
3
3
1
1
5
5
 • نوشته شده
 • توسط فاطمه ذابح جمشیدی
 • تعداد بازدید 1263
 • تایید شده رضا محمدی نسب
 • در 1396/04/19
 • ساعت 9:16