به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در سفر وزیر بهداشت  ، درمان و آموزش پزشکی  طبقه چهارم سازمان مرکزی  و مرکز رصد سلامت دانشگاه علوم پزشکی تبریز افتتاح شد .
 مرکز رصد سلامت، وظیفه مانیتورینگ وضعیت بیمارستانهای قطب شمالغرب کشور را بر عهده دارد و با هدف نظارت بر فرایند درمان بیماران و رفاه بیشتر بیماران راه اندازی شد.
در این مرکز وضعیت تخت های خالی و اشغال شده تمام بیمارستانهای دولتی، غیردولتی، آموزشی و غیر آموزشی استانهای آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل و نیز موارد فراگیر شدن بیماری ها در هر نقطه از این مناطق، هماهنگی جهت اعزام بیماران به مراکز درمانی دارای تخت های خالی و بسیاری از امور دیگر، رصد و کنترل شود.
همچنین از دیگر کاربردهای این مرکز می توان به کنترل تمامی بخش های اورژانس بیمارستانهای این سه استان به منظور کنترل شلوغی بیماران و مداخلات مستقیم در زمان لازم اشاره کرد.
در مرکز رصد سلامت دانشگاه علوم پزشکی تبریز 16 نفر فعالیت دارند. این مرکز با اعتباری بالغ بر سه میلیارد ریال تجهیز و راه اندازی شده است.
لازم به ذکر است طبقه چهارم سازمان مرکزی دانشگاه نیز با اعتباری بالغ بر بیست و چهار میلیارد ریال احداث ، تجهیز و راه اندازی شده است .