تاریخ آخرین بروزرسانی : چهارشنبه بیست و نهم شهريور 1396 ساعت 11:04
  برچسب شده با دکتر حنایی
مطالب/ جلسه هم اندیشی قائم مقام آموزشی با اعضای هیئت علمی دانشکده پرستاری مامایی                            
      جلسه هم اندیشی قائم مقام معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با اعضای هیئت علمی؛ آموزشی دانشکده در خصوص بسته های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی
دوشنبه 21 تير 1395
مطالب/ جلسه هم اندیشی قائم مقام آموزشی و اعضای هیات علمی دانشکده توانبخشی                            
      جلسه هم اندیشی قائم مقام معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
يکشنبه 6 تير 1395
مطالب/ گزارش احداث بیمارستان 780 تخت خوابی در تبریز                            
      ..
شنبه 1 خرداد 1395