برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
تاریخ آخرین بروزرسانی : دوشنبه سی ام بهمن 1396 ساعت 14:13
  برچسب شده با مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه علوم پزشکی تبریز (RDCC)
مطالب/ برگزاری کارگاه های ویژه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی طی آبان ماه 96 توسط مرکز RDCC :                            
      ...
چهارشنبه 10 آبان 1396
مطالب/ برگزاری کارگاه مرور سیستماتیک توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه(RDCC) ویژه اعضای هیئت علمی:                            
      ...
چهارشنبه 10 آبان 1396
مطالب/ برگزاری کارگاه مرور سیستماتیک توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه(RDCC) ویژه اعضای هیئت علمی:                            
      ...
يکشنبه 7 آبان 1396
مطالب/ برگزاری کارگاه نگارش و انتشار مقالات علمی ویژه اعضای هیئت علمی توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه (RDCC):                            
      ...
شنبه 6 آبان 1396
مطالب/ کارگاه کار با حیوانات آزمایشگاهی                            
     
شرکت برای عموم (اعضای هیئت علمی و دانشجویان) آزاد می باشد.

شنبه 6 آبان 1396
مطالب/ برگزاری کارگاه مرور سیستماتیک توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه(RDCC) ویژه اعضای هیئت علمی:                            
      ...
پنجشنبه 4 آبان 1396
مطالب/ برگزاری کارگاه های ویژه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی طی آبان ماه 96 توسط مرکز RDCC :                            
      ...
چهارشنبه 3 آبان 1396
مطالب/ برگزاری کارگاه آشنایی با نرم افزار رفرنس نویسی Mendeley ویژه اعضای هیئت علمی توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه(RDCC):                            
      ...
سه شنبه 2 آبان 1396
مطالب/ برگزاری کارگاه مرور سیستماتیک                            
      ویزه دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
دوشنبه 1 آبان 1396
مطالب/ برگزاری کارگاه آشنایی با نرم افزار رفرنس نویسی Mendeley                            
      ویژه اعضای هیئت علمی
شنبه 29 مهر 1396