برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
تاریخ آخرین بروزرسانی : پنجشنبه سوم اسفند 1396 ساعت 13:55
  برچسب شده با بازدیددکتردرستی ازمراکزسلامت اسکو
مطالب/ بازدیدمعاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریزازمراکزوخانه های بهداشت شهرستان اسکو                            
      دکتردرستی ، معاون بهداشتی دانشگاه ورئیس مرکزبهداشت استان ازمراکزسلامت کردآباد،شماره 2اسکو وخانه بهداشت کردآبادبازدیدبعمل آوردند.
چهارشنبه 27 دي 1396