تاریخ آخرین بروزرسانی : چهارشنبه بیست و نهم شهريور 1396 ساعت 11:04
  برچسب شده با کمیته علوم پایه
مطالب/ سخنرانی آقای دکتر محمدپور تحت عنوان"Latent Class Analysis & Latent Transition Analysis"مبحث آماری                            
      ... سخنرانی آقای دکتر محمدپور تحت عنوان "Latent Class Analysis & Latent Transition Analysis "
شنبه 1 شهريور 1393